Zwemplassenfolder 2010.39 Drentse zwemplassen zijn veilig

De Drentse Zwemplassenfolder 2010 is uit. De folder biedt een overzicht van de 39 gecontroleerde zwemplassen met bijbehorende voorzieningen in Drenthe. Nieuw in de lijst is Sportlandgoed Swartemeer bij Zwartemeer. De zwemplas bij de Huttenheugte in Dalen is van de lijst gehaald omdat de eigenaar een andere bestemming zal geven aan de plas. De informatie over de zwemplassen is ook te vinden op www.drenthe.nl.

Waterschappen en provincie waken over de kwaliteit van het water door regelmatig hygiène en veiligheid te controleren. Bij de watercontroles van de waterkwaliteit wordt met name gekeken naar de aanwezigheid van colibacteriën. De aanwezigheid van deze bacteriën kunnen in bepaalde concentraties maag- en darmklachten veroorzaken. Verder wordt tijdens de inspecties gelet op de geur en helderheid van het water.

Eerste controle in 2010
Uit de eerste controles blijkt dat de kwaliteit van alle 39 plassen goed is. De controles van het zwemwater starten in april en gaan door tot en met eind september. In die periode vinden minimaal zes wateranalyses plaats. De eerste controle van dit jaar gaf aan dat het water in alle Drentse zwemplassen van goede kwaliteit is. Wanneer er een negatief zwemadvies of een zwemverbod voor een zwemplas wordt afgegeven, wordt dit altijd bekendgemaakt op de website www.drenthe.nl en op NOS teletekstpagina 725.

n de folder en op de website is ook veel informatie te vinden over de voorzieningen bij de officiële Drentse zwemplassen. Zo wordt aangegeven hoe diep het water is, of de oever geleidelijk afloopt en of er drijflijnen zijn, maar ook of er douches zijn en of er entree- of parkeergeld moet worden betaald. De provincie adviseert om buiten de zwembaden om alleen te zwemmen in de zwemplassen die in de folder en op internet zijn aangegeven.

De zwemplassenfolder 2010 is verkrijgbaar bij gemeentehuizen, bibliotheken, TIP’s en het provinciehuis in Assen.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda