Toename aandacht voor binnenklimaat zorgt voor wereldwijde vraag naar sensoren IMBuildings

DALEN - De zogeheten derde fase van het stappenplan van de overheid is al een tijdje ingegaan. De meeste maatregelen zijn komen te vervallen. De klassen zijn weer gevuld en mensen trekken weer massaal naar kantoor. Mensen hoeven van de overheid geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden, maar toch geeft het kabinet nog 'een dringend advies' om dat wel te doen.


Niet zonder reden. Met het afschaffen van de overheidsmaatregelen als afstandsregels en mondkapjes zijn de gevaren niet meteen verdwenen. Corona is nog overal. IMBuildings in Dalen ziet dat de waakzaamheid als het gaat om gezondheid toeneemt. De telefoon staat roodgloeiend bij het Drentse bedrijf en de aanvragen uit binnen- en buitenland stromen binnen.

Klimaat bepalend voor welzijn
Er is meer aandacht voor het binnenklimaat van gebouwen dan ooit. Organisaties stellen aan hun faciliteiten en werkomgeving steeds meer én hogere eisen. Het klimaat van gebouwen is bepalend voor het welzijn van bijvoorbeeld schoolgaande kinderen, onderwijspersoneel en medewerkers. Die verantwoordelijkheid wordt gevoeld door de gebouweigenaren. En dus wordt er geïnvesteerd in sensoren die bijdragen aan een beter binnenklimaat, een goede hygiëne, een beter luchtkwaliteit en uiteindelijk gezondere mensen. En dat niet alleen. De sensoren helpen ook efficiënter om te gaan met energie en daarmee kosten te besparen. De focus ligt momenteel overal op een gezonde werkomgeving, maar IMBuildings ziet ook een toenemende aandacht voor kostenbeheersing, comfort en duurzaamheid. Het begint allemaal met het zo optimaal inrichten en benutten van de ‘Floor Space’.

People Counting
De basis van de sensoren van IMBuildings is ‘People Counting’. De producten meten het effect van de aanwezigheid van mensen op de omgeving. Door het verkeer te meten bij elke doorgang wordt de bezetting inzichtelijk gemaakt. Met deze informatie kan men de benutting bepalen van een pand of ruimte. De sensoren helpen inzicht te krijgen in hoeveel mensen er in een ruimte zijn, maar ook waar ze zich naartoe bewegen. Deze inzichten helpen bijvoorbeeld om verspilling van energie tegen te gaan, om nog efficiënter te werken en om kosten te besparen. Zo kan de verwarming een standje lager wanneer de bezetting hoog is en de verwarming laag als er geen bezetting is.

Zelflerend systeem
De zogeheten mensentellende sensoren worden uitgebreid met sensoren die bijvoorbeeld de temperatuur, luchtvochtigheid en het CO2-gehalte meten. Met deze inzichten kun je inspelen op de luchtkwaliteit en gezondheid in relatie tot de ruimte. Middels de Predictive Measurement technologie kan IMBuildings zelfs voorspellen wat er gaat gebeuren door de beïnvloeding van de mens op zijn omgeving. Zo hebben ze een zelflerend systeem gecreëerd dat ervoor zorgt dat de omstandigheden binnen gebouwen te alle tijden optimaal zijn.

Britse en Amerikaanse vraag
De People Counters van IMBuildings hangen in verschillende onderwijsinstellingen, waaronder de Vrije Universiteit in Amsterdam. De sensoren van IMBuildings worden hier ingezet om studenten te helpen met het kiezen van de beste studieruimte. Ook in verschillende kantooromgevingen wereldwijd hangen de sensoren zodat beschikbare ruimtes zo efficiënt mogelijk benut worden. Dat wil zeggen een optimale benutting van het vloeroppervlak, het efficiënt omgaan met energie maar ook het verbeteren van de luchtkwaliteit. Want als je het aantal mensen in een ruimte weet kan je ook direct actie ondernemen om de temperatuur en het CO2-gehalte bij te stellen. Meer comfort, minder kosten en een verbeterd welzijn. Zo neemt de vraag vanuit de Britse zorgsector toe en heeft de Amerikaanse Real Estate markt en vele universiteiten het bedrijf in Dalen al gevonden. Zo zorgt IMBuildings uit Drenthe ervoor dat er wereldwijd weer gewerkt gesport en geleerd kan worden in een gezonde omgeving waar duurzame en efficiënte keuzes worden gemaakt.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda