Meer vacatures klantcontact in Drenthe

EMMEN - In de provincie Drenthe daalt het aantal WW-uitkeringen in augustus verder. In vrijwel alle sectoren nam het aantal WW-uitkeringen af. Alleen in het onderwijs en in de uitzendbranche waren er eind augustus meer WW-uitkeringen dan in de maand ervoor. De groeiende vraag naar medewerkers in het klantcontact zorgt voor een flinke stijging van het aantal vacatures in dit beroep.

Minder WW-uitkeringen in augustus

Eind augustus telde Drenthe 4.186 WW-uitkeringen. Dat is 1,6% van de Drentse beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in augustus af met 89 uitkeringen (-2,1%) ten opzichte van vorige maand. Vanuit vrijwel alle sectoren daalde de WW. Vooral onder WW’ers uit de commerciële dienstverlening, zorg & welzijn en bouw nam het aantal uitkeringen af. Alleen in het onderwijs en in de uitzendbranche waren in augustus iets meer WW-uitkeringen dan in de maand ervoor. Voor het onderwijs is een toename van de WW in augustus een jaarlijks terugkerend patroon dat wordt veroorzaakt doordat veel tijdelijke contracten van leraren aan het eind van het schooljaar worden beëindigd. Eind augustus 2022 was het aantal WW-uitkeringen in Drenthe ruim lager dan een jaar eerder (-27,3%).

Groei vacatures klantcontact in Drenthe

Er is een groeiende vraag naar medewerkers klantcontact in vrijwel alle sectoren. Dit komt doordat mensen meer online kopen bij webwinkels. Ook bieden bijvoorbeeld de overheid, banken, zorgverzekeraars en energieleveranciers steeds vaker diensten aan via internet. Het aantal vacatures voor dit beroep nam dan ook flink toe in Drenthe: in het afgelopen jaar is het aantal vacatures vrijwel verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Tegelijk zijn er in die periode juist minder mensen met een WW-uitkering die een baan als klantcontactmedewerker zoeken. Hierdoor is er inmiddels in de regio – net als in alle andere arbeidsmarktregio’s – meer vraag dan aanbod naar klantcontactmedewerkers. Consumenten merken dit ook; wachttijden bij klantcontactcenters lopen steeds vaker op. Dat komt naast de personeelstekorten door een toenemend aantal klantvragen en langere, complexere vragen. Bedrijven krijgen bijvoorbeeld extra vragen in verband met dure energiecontracten of leveringsproblemen van producten.

Ontwikkeling regionale spanning klantcontactberoepen

Klantcontact is een relatief open beroepsgroep waarnaar mensen vrij gemakkelijk kunnen overstappen. Zeker vanuit aanpalende sectoren zoals detailhandel en horeca; de beroepseisen en –vaardigheden komen deels overeen. Zo moeten verkopers en horecapersoneel, net als de medewerker klantcontact, servicegericht zijn en over communicatieve vaardigheden beschikken. Dat was ook te merken tijdens de coronacrisis; meer mensen uit de horeca en detailhandel zochten een baan in het klantcontact. Deze extra toeloop daalde in de loop van 2021, maar de interesse van voormalig horecapersoneel en kassamedewerkers blijft groter dan voor de uitbraak van de coronapandemie.

Meer weten over de ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden binnen de klantcontactberoepen? Bekijk de arbeidsmarktinformatie klantcontact.

Afname WW in Nederland

Eind augustus telde Nederland 151.730 WW-uitkeringen. Dat is 1,6% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren er 156.636 WW-uitkeringen in Nederland. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen daarmee af met 4.906 uitkeringen ten opzichte van vorige maand (-3,1%). Een jaar eerder telde Nederland 212.661 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 60.931 uitkeringen (-28,7%). De forse daling van de WW op jaarbasis is in alle provincies zichtbaar.

Regionale verschillen

In augustus nam de WW af in alle drie de noordelijke provincies. Ook ten opzichte van vorig jaar was overal in het Noorden een afname van het aantal WW-uitkeringen te zien.

  • UWV verstrekte eind augustus in de provincie Groningen 5.140 WW-uitkeringen; 1,7% minder dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind augustus 22,5% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Friesland nam in augustus met 0,7% af tot 5.629. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Friesland sprake van een daling van 25,3%.

Bijlagen

Thumbnail

450 KB pdf Regionale_nieuwsflits_arbeidsmarkt_provincie_Drenthe.pdf

Thumbnail

169 KB png UWV Spanningsindicator Klantcontact 2e kwartaal.png

Thumbnail

153 KB jpeg UWV_Klantcontactmedewerker.jpeg

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda