Gemeente Emmen wil sneller en betere hulp voor inwoners met schulden

EMMEN - Niet alle inwoners weten dat ze kunnen aankloppen bij de gemeente als ze schulden hebben. De gemeente helpt mensen met schulden niet alleen met financiële problemen. Ook helpt zij bij problemen die daarmee te maken hebben. De herziene Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) geeft de gemeente Emmen meer ruimte om inwoners sneller, gemakkelijker en beter te helpen.


Bijna 1 op de 11 huishoudens in de gemeente Emmen heeft te maken met problematische schulden en kan niet iedere maand de rekeningen betalen. Door eerder te signaleren dat een inwoner betalingsachterstanden heeft, kan sneller de helpende hand worden geboden. Zo kan worden voorkomen dat inwoners in grote financiële problemen terechtkomen.

Meer ruimte voor de menselijke maat
De gemeente Emmen grijpt de wetswijziging ook aan om zelf meer ruimte te creëren in haar eigen regelgeving. De persoonlijke situatie van de inwoner staat meer en meer centraal in de aanpak van de gemeente Emmen. Voor deze benadering is veel ruimte in de nieuwe regels.

Wethouder Raymond Wanders: “We willen doen wat nodig is. Daarvoor boden onze oude beleidsregels lang niet altijd de ruimte of werd die niet zo ervaren. We hebben daarom onze beleidsregels aangepast zodat de medewerker kan doen wat nodig is. Door eerder de helpende hand te bieden, voorkomen we dat mensen in een (uitzichtloze) schulden- of armoedesituatie terechtkomen. Eén van de doelstellingen van ons Schulden-, Armoede- en Minimabeleid (SAM-beleid).”

Vroegsignalering
Gemeenten hebben per 2021 de mogelijkheid om signalen van betalingsachterstanden bij woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars in een vroeg stadium in beeld te krijgen. Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden eerder in beeld en kunnen zij actief de helpende hand bieden. Zogenaamde vroegsignalering van problematische schulden is niet nieuw binnen de gemeente Emmen. Twee jaar geleden al startte de gemeente Emmen om inwoners actief te benaderen en de helpende hand te bieden bij signalen van bij ons bekende betalingsachterstanden. Inwoners bepalen zelf of ze van de hulp gebruik willen maken. Met de invoering van de wet is dit geen vrijblijvend signaal meer, maar wordt er van alle gemeenten verwacht dat ze deze signalen opvolgen.

Wat verandert er nog meer
Inwoners krijgen eerder zekerheid en duidelijkheid over de start en de inhoud van een schuldhulptraject. Uiterlijk binnen 8 weken horen inwoners of ze hulp kunnen krijgen van de gemeente. Daarnaast komen ondernemers in aanmerking voor schuldhulpverlening. Ook dit is niet nieuw binnen de gemeente Emmen. De afgelopen twee jaren konden ondernemers al rekenen op hulp. Verder worden inwoners die tijdens een schuldhulptraject een keer de fout in zijn gegaan of onbewust regels hebben overtreden, niet langer voor vijf jaar uitgesloten van schuldhulpverlening. De nieuwe regels bieden medewerkers van de gemeente ruimte om een andere afweging te maken in bepaalde situaties.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda