Per 1 januari 2022 betalen per ophaalbeurt restafval in de gemeente Emmen

EMMEN - Het inzamelsysteem voor huishoudelijk afval in de gemeente Emmen gaat veranderen. Wethouder René van der Weide: “Het huidige inzamelsysteem is financieel niet houdbaar. Dat komt omdat de verbranding van het restafval dat in de grijze container zit, jaarlijks duurder wordt. Daarom voeren we per 1 januari een nieuw systeem in waarmee je beloond wordt als je minder vaak het restafval aanbiedt. Door beter ons afval te scheiden, stoppen we straks minder restafval in onze grijze container.”

Er wordt nu per inwoner per jaar circa 202 kilo restafval ingezameld. En in dat restafval zit nog heel veel grondstoffen zoals groente-, fruit en tuinafval, papier, plastic en glas dat in de juiste afvalcontainer moet worden aangeboden. De bedoeling is om in 2025 het restafval te hebben verminderd tot maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Om inwoners te informeren over deze nieuwe manier van inzamelen, start de gemeente Emmen begin september met een voorlichtingscampagne genaamd ‘Samen Verduurzamen’.

Op dit moment wordt gewerkt aan de invoering van het nieuwe systeem. Hierbij wordt ook goed gekeken naar mensen en groepen in de samenleving die door allerlei oorzaken hierbij extra geholpen moeten worden, denk aan gezinnen met veel luiers of een medische indicatie. Belangrijk bij een nieuw inzamelsysteem en het beter scheiden van afval is dat mensen hierbij gestimuleerd worden door goede informatievoorziening en leuke acties. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van afvalcoaches. Maar ook extra aandacht voor handhaving is van belang.

Campagne ‘Samen Verduurzamen’
Om de inwoners voor te bereiden op de veranderingen in de afvalinzameling, start op 6 september 2021 de campagne ‘Samen Verduurzamen’. Bijvoorbeeld via billboards, het scherm op het Atlas theater, een huis-aan-huis krant en een nieuwe website (www.afvalemmen.nl) neemt de gemeente Emmen de inwoners stap voor stap mee in deze veranderingen. In het najaar gaat de gemeente de dorpen en wijken in om met mensen in gesprek te gaan. Eén en ander afhankelijk van de op dat moment geldende corona maatregelen. Inwoners krijgen uitleg over het nieuwe systeem en worden geholpen bij het beter scheiden van afval. De campagne loopt tot de invoering van Diftar op 1 januari 2022. Ook daarna zal er nog veelvuldig gecommuniceerd worden over dit onderwerp.

Diftar-systeem per leging, niet per kilo
De nieuwe manier van inzamelen is gebaseerd op het Diftar-systeem. Diftar staat voor geDIFferentieerd TARief. Inwoners worden (financieel) geprikkeld om het huishoudelijk afval beter te scheiden, zodat er zo weinig mogelijk restafval overblijft. “Het werkt heel simpel: je betaalt per leging van de container, niet per kilo. Hoe minder vaak je de container aan de straat zet, des te minder betaal je. We combineren betaalbaarheid met een goede dienstverlening. Daarom kiezen we ervoor dat inwoners de grijze container 2-wekelijks aan de straat kunnen zetten” aldus Van der Weide. De grijze container wordt dan 1 keer per 2 weken geleegd (in plaats van 1 keer per 3 weken nu). Zo krijgen inwoners de keuze de grijze container vaker of minder vaak aan de straat te zetten. De frequentie voor het inzamelen van PMD (Plastic en Metalen verpakkingen en Drankenkartons) en GFT-afval (Groente-, fruit- en tuinafval) blijft hetzelfde.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda

Laatste nieuws
 
agenda emmen
VanSlag gaat weer open met de Leif de Leeuw Band
vr 24 sep 2021 om 20:31
Concert americana-band Mercy John in VanSlag
za 02 okt 2021 om 20:00
Pianiste en zangeres LAVALU in De Amer.
zo 03 okt 2021 om 14:00