Lintjesregen ook in Emmen

EMMEN - Traditioneel werden vandaag ook in het gemeentehuis van Emmen weer een Lintjesregen gehouden. Burgemeester Eric van Oosterhout had de eer om namens de Koning een Koninklijke onderscheiding uit te reiken aan personen die zich vooral als vrijwilliger voor verschillende organisaties verdienstelijk heeft gemaakt. In verband met de Coronaperikelen gebeurde dat niet zoals de laatste jaren gewend in de Grote kerk in Emmen, maar deze keer in het bruggebouw van het gemeentehuis.


De heer Gerrit Bakker (70 jaar) uit Schoonebeek – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Bakker is de grote aanjager tot oprichting van de jeu de boules club "Petanque". In 1992 en 1993 was hij de penningmeester van de werkgroep belast met de oprichting van de jeu de boules club. In 1993 werd hij benoemd tot voorzitter. Hij is bestuurslid en daarnaast een zeer actief lid. Hij geeft wekelijks een jeu de boules training, is altijd belangstellend en meestal twee keer per week aanwezig op de clubavond.

De heer Bakker was voorzitter van The Derrick Crossers van 1987 tot en met 1994. Hij heeft als voorzitter veel betekend voor de club. Ook was hij actief bij het opzetten ven een georganiseerde vereniging, de Nederlandse Fietscross Federatie. Naast deze activiteiten was de heer Bakker een actief lid en was hij een fanatiek crosser.

De heer Bakker is van 2002 tot en met 2012 voorzitter geweest van de Stichting Vrienden van De Bazuin. Deze Stichting heeft vanaf 2002 tot en met 2012 de Muziekvereniging De Bazuin ondersteund door het organiseren van de volgende acties; de perkplanten actie, de groente en fruitactie en de bazaar. De heer Bakker is van 2009 tot en met 2015 actief geweest binnen het bestuur van Stichting Toercommissie Schoonebeek. In deze periode heeft hij verschillende werkzaamheden verricht. Hij was medeverantwoordelijk voor het uitzetten en controleren van de routes.

Hij had de leiding over de verkeersregelaars tijdens de dag van de Boortorenwandeltocht. In 2011 heeft de heer Bakker de Midwinterhoornwandeltocht opgezet, door de verschillende organisaties waar hij lid van was, samen te brengen. Na zijn bestuursfunctie is de heer Bakker nog actief gebleven als vrijwilliger. Hij is elk jaar verkeersregelaar.

De heer Bertus Berends (70 jaar) uit Barger-Compascuum - Lid in de Orde van Oranje-Nassau


De heer Berends is een graag geziene man in Barger-Compascuum. Altijd positief en met oog voor de inwoners van zijn woonplaats. Even iets repareren, een klein klusje doen, het pad sneeuwvrij maken, met anderen meegaan naar de huisarts of het ziekenhuis. De heer Berends is vanaf 2005 verantwoordelijk voor het tenniscomplex bij tennisvereniging TC Mix.

Hij kwam met het idee om samen te werken met andere verenigingen en zo wordt de tennisbaan in de winter omgebouwd als ijsbaan voor de kinderen van de basisschool, zodat zij onder toezicht kunnen schaatsen. Ruim 30 jaar zet hij zich in voor carnavalsvereniging ’t Stiekelzwien. Hij begeleidt o.a. duizenden bezoekers naar een veilige plaats, ook heeft hij veel ervaring in het bouwen en verbouwen van het Stiekelgebouw. Geen klus is hem te veel.

Hij weet elke keer een grote groep vrijwilligers op te trommelen. Vrijwilligers die helpen met werkzaamheden bij de tennisbaan, de visvereniging en de ijsvereniging. Zonder zijn hulp hadden deze verenigingen afzonderlijk van elkaar het niet gered.

Ook voor uitvaartvereniging ’t Olde Compas zet de heer Berends zich in. Ruim 40 jaar. Hij verricht verschillende werkzaamheden voor de uitvaartvereniging: hij begeleidt overledenen naar de aula, begeleidt daarbij ook de familieleden en zorgt dat iedereen op gepaste manier afscheid kan nemen. Ook doet hij allerlei onderhoudsklusjes.

Mevrouw Aaltje Dassen-Warringa (79 jaar) uit NieuwDordrecht - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Dassen-Warringa is een bekend gezicht. In 1975 is zij haar vrijwilligerscarrière begonnen bij de Stichting Dorpshuis d'Aole Turfstee. Na 45 jaar is ze daar nog steeds actief. Zij heeft meerdere functies vervuld; bestuurslid, voorzitter, penningmeester en activiteiten begeleidster. Vanaf het begin was zij bestuurslid en later nam zij het penningmeesterschap op zich.


In 1982 werd een nieuw dorpshuis gebouwd en mevrouw Dassen-Warringa was hierbij nauw betrokken. Zij schreef fondsen aan, voerde gesprekken met de gemeente en met aannemers. Ook in 1992 en in 2001 was zij weer nauw betrokken toen er tot twee keer toe een verbouwing plaatsvond. Op dit moment is ze nog steeds actief als bestuurslid en initiator van het bloemschikken en van de klaverjasclub.

Mevrouw Margreet Haanstra-Heuzeveldt (68 jaar) uit Emmen - Lid in de Orde van Oranje-Nassau


Mevrouw Haanstra-Heuzeveldt is een vrijwilliger in hart en nieren. Hoe betrokken zij is blijkt wel uit het feit dat zij van 1979 tot 1986 vrijwilligerswerk heeft gedaan bij De Boogh, voorheen de Paraplu in Utrecht. Twee verhuizingen naar Gouda en naar Emmen hebben haar niet weerhouden om gehandicapten te blijven helpen. Toen zij in 1984 naar Emmen was verhuisd, reed zij 1x per week naar Utrecht om te helpen bij licht medische hulp en het begeleiden van uitstapjes. Sinds 2006 zet mevrouw Haanstra-Heuzeveldt zich in als vrijwilliger voor Hospice 'Huis van Heden' in Emmen. Zij is zeer zorgzaam en betrokken bij de gasten en hun naasten in de laatste fase van hun leven. Vanaf het moment dat zij hoorde van de oprichting van het hospice heeft zij zich aangeboden als vrijwilliger. Zij is er twee keer per week te vinden.

Mevrouw Haanstra-Heuzeveldt is al meer dan 30 jaar een zeer gewaardeerd lid van de Internationale volksdansvereniging Eurychoros. Zij is regelmatig bereid taken op zich te nemen voor de vereniging, bijvoorbeeld in verband met de kascontrole, themadansavonden of andere activiteiten. Van 2000 tot 2011 is ze algemeen bestuurslid geweest van de vereniging. In 2011 trad zij terug als bestuurslid en in 2012 heeft zij samen met anderen het jubileumweekend van de vereniging georganiseerd. Ook nu nog is mevrouw Haanstra-Heuzeveldt een actief lid.

In de periode 1991 tot en met 2006 is zij vrijwilligster geweest bij de Afasiesoos Emmen. Zij heeft zich 2 tot 4 uur per week ingezet als begeleidster voor de patiënten met afasie op de sociëteit. Zij heeft jarenlang in het bestuur gezeten en de functie van penningmeester bekleed.

De heer Herman Harmers (58 jaar) uit Emmen - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Harmers heeft veel gedaan voor de sport, voor voetbal arbitrage. Ook is hij actief voor de KNVB. Hij is 12 jaar lang lid geweest van de arbitragecommissie van het jaarlijkse Protos Weering zaalvoetbaltoernooi. Het grootste zaalvoetbalevenement in het noorden. Hij stelde arbiters voor zaalvoetbalwedstrijden aan, scoutte nieuwe potentiële arbiters binnen de KNVB-districten Noord en Oost, begeleidde scheidsrechters en was aanspreekpunt voor de centrale toernooiorganisatie. Van 1991 tot april 2016 heeft de heer Harmers deel uit gemaakt van het bestuur van de vereniging Covs HZO Drenthe. Hij heeft verschillende functies in het bestuur vervuld zoals algemeen bestuurslid, penningmeester en secretaris. In 2016 is de heer Harmers benoemd als lid van verdienste van de vereniging voor alle werkzaamheden die hij verricht.

Binnen de KNVB verricht de heer Harmers diverse functies:

• Praktijkbegeleider amateur zaalvoetbal (2012 tot heden)

• Scheidsrechtersbegeleiding amateurvoetbal veld (2014 tot heden)

• Begeleider scheidsrechterscursus (2018 tot heden)

• Lid van de werkcommissie scheidsrechterszaken (2015 tot heden)

• Daarnaast heeft de heer Harmers van 2014 tot en met 2017 de functie van praktijkbegeleider amateur veldvoetbal vervuld. Ook is de heer Harmers op sociaal gebied actief geweest. Zo heeft hij in de OR en later ook in de Centrale OR zitting genomen. Hij was een betrokken vakbondsman. Daarnaast heeft hij zitting genomen in de ARBO-commissie om met name veiligheids- en milieuzaken in het oog te houden. Verder was de heer Harmers betrokken bij de activiteitencommissie en organiseerde hij viswedstrijden, personeelsavonden, volleybaltoernooien en voetbaltoernooien.

De heer Jakob Onrust (54 jaar) uit Emmer-Compascuum – Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Onrust is sinds 2001 lid en bestuurslid van de Patiëntenvereniging Diacatra Emmen- Beilen. In 2002 is hij secretaris geworden van de patiëntenvereniging Diacatra. De heer Onrust zet zich altijd met veel enthousiasme en plezier in voor de vereniging. De activiteiten die georganiseerd worden zijn onder andere paas- en kerststukjes maken, het jaarlijkse dagreisje en bingo middagen. Daarnaast worden open dagen en thema dagen georganiseerd en bezoekt de heer Onrust vele vergaderingen en scholingsdagen zodat hij de doelgroep goed kan blijven informeren.

Daarnaast is de heer Onrust sinds 2004 actief voor de Protestantse Kerk het Anker te Emmer-Compascuum. Hij is vrijwilliger bij de jaarlijkse rommelmarkt en elektromonteur. Op de jaarlijkse rommelmarkt verkoopt en prijst hij de elektra aan. Als elektromonteur heeft hij het totale elektraplan tijdens de verbouwing van de huidige kerk voor zijn rekening genomen. De heer Onrust is momenteel nog steeds actief voor de rommelmarkt en de onderhoudscommissie..

Mevrouw Henny Kartner-Kast (67 jaar) uit Emmen - Lid in de Orde van Oranje-Nassau


Mevrouw Kartner-Kast is actief bij Vakantievreugd. Vakantievreugd is een stichting die begeleide vakanties organiseert voor ca. 400 mensen met een verstandelijke beperking uit de vier noordelijke provincies. Deze vakanties worden begeleid door vrijwilligers/reisbegeleiders. Al zo'n 30 jaar is mevrouw Kartner-Karst betrokken bij Vakantievreugd als reisbegeleidster.

Door haar vele jaren ervaring in de zorg, haar leidinggevende capaciteiten en haar passie voor de doelgroep is mevrouw Kartner- Karst meestal eindverantwoordelijke binnen een begeleidingsteam van een vakantie. Vanuit die rol begeleidt mevrouw Kartner-Karst ook nieuwe of weinig ervaren reisbegeleiders. Werkzaamheden van een reisbegeleider bestaan uit: inlezen in de vakantiegangers; welke zorg heeft een ieder nodig, regelen van uitstapjes, beheren van de financiën, chauffeuren, maken van reisverslagen, verstrekken van medicatie.

Naast haar rol als reisbegeleidster is mevrouw Kartner-Karst van 2005 tot en met 2011 secretaresse binnen het bestuur van Vakantievreugd geweest. Onervaren reisleiders kunnen gerust met haar op pad. Ze gaat minimaal twee keer per jaar met de mensen op vakantie. Vakantievreugd kan atijd een beroep op haar doen. Tijdens haar werkzame leven werkte ze bij Wooncentrum Emmen Stichting Noorderbrug. Daar zette ze zich in voor de OR. Nu is zij er vrijwilliger en organiseert ze leuke activiteiten voor de bewoners.

De heer André Lambers (68 jaar) uit Nieuw-Schoonebeek- Lid in de Orde van Oranje-Nassau


De heer Lambers is zeer actief in zijn woonplaats voor de Historische Vereniging Nei-Schoonebeek. Hij zet zich in voor grensoverschrijdende contacten met Duitsland. Hij is al in 1990 actief geworden bij de werkgroep Grens Overschrijdende Cultuurschatten, later opgegaan in Historische Vereniging Nei-Schoonebeek. De heer Lambers werd voorzitter en begon in 2009 met jaarlijkse fietstochten naar de Emslandkampen en Kunst met als verteller Pieter Albers.

Hij heeft veel contacten gelegd over de grens met Heimatverenigingen en gemeentebesturen van Twist en Emlichheim. De laatste jaren is hij ook nog actief in de werkgroep SLO met onze oosterburen over oorlogsvliegers die zijn neergestort tijdens de tweede wereldoorlog. Sinds 2000 is hij bestuurslid bij EHBO Vereniging Weiteveen waar hij veel taken op zich heeft genomen. Hij was o.a. actief betrokken bij regionale wedstrijden en organiseerde oefeningen in grootschalig verband met andere EHBO verenigingen.

De heer Jaap Mulder (62 jaar) uit Schoonebeek - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Mulder is bestuurslid vanaf de start (augustus 2014) van Stichting Zorg met Sterren. De stichting heeft tot doel om extra mogelijkheden, zoals attenties met de feestdagen, uitjes en extra spelmateriaal te bieden voor bewoners van Woongroep Zweeloo en Zorgboerderij 't Haantje. Hij staat altijd klaar, ook als dit bijna een heel vrij weekend betreft en weet van iedere activiteit een feestje te maken. Met veel enthousiasme en grenzeloze inzet zet hij zich in. In zijn woonplaats versterkt hij ook de chr. Muziekvereniging Crescendo. Sinds 1 mei 2004 is de heer Mulder lid van de Malletband bij deze vereniging. Sinds maart 2011 is hij lid van het bestuur. Hij is in het bijzonder verantwoordelijk voor de organisatie van de Malletband en regelt hij alle optredens van de band.

Ook zet de heer Mulder zich in voor de Protestante Gemeente Schoonebeek. Hij is actief lid van de kerk. Omstreeks 1992 is hij begonnen als lid van de Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Hij werkte mee aan het onder de aandacht brengen van zendingsactiviteiten en het ontplooien van activiteiten om financiële bijdragen aan de wereldwijde nood te kunnen schenken. Daarnaast gaf hij voorlichting en ontwikkelde hij belangstelling en zorg voor de medemens in ontwikkelingslanden. Dit heeft hij tot juni 1995 gedaan. Daarna werd de heer Mulder als ouderling benoemd in de kerkenraad voor een periode van 4 jaar. In 2004 werd hij voorzitter van de Evangelisatiecommissie. Deze groep organiseert jaarlijks een aantal kerkdiensten en de sporthaldienst. Ook organiseert deze commissie de vakantiebijbelweek. Hieraan heeft hij van 2005 tot 2018 actief meegewerkt. Vanaf 2010 is de heer Mulder koster van de dorpskerk.

In oktober 2009 is de heer Mulder begonnen met de zogenaamde "Bijbelclub' op de Olde Beke te Schoonebeek. Om de 14 dagen werd er met de groep ouderen gepraat en een Bijbelverhaal verteld. In augustus 2018 is de Bijbelclub gestopt. De heer Mulder heeft tot aan het einde van deze club zijn bijdrage geleverd.


De heer Dick Heyse (79 jaar) uit Nieuw-Weerdinge - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Heyse doet al jaren kerkelijk en ander vrijwilligerswerk. Door zijn betrokken en verbindende houding is het hem altijd gelukt om ook de moeilijke klussen tot een succes te brengen. Hij is al vanaf 1963 lid van Vereniging van Officieren Artillerie en vanaf januari 2006 bestuurslid. De heer Heyse was reservist in de Koude Oorlog. Sinds 2006 is hij een buitengewoon gewaardeerd bestuurslid door zijn kennis, visie, oplossingsgerichtheid en verbindende kwaliteiten. Hij bevorderde het vernieuwingsproces in de vereniging door zijn actieve, oprechte en kundige bijdrage aan discussies over het landelijk beleid en contacten met buitenlandse verenigingen. In 1983 werd hij bevorderd tot majoor. Dat is uniek voor een reservist. In 2018 ontving hij de VOA Legpenning met de inscriptie ‘Betrokken en Verbindend’. Deze penning wordt uitgereikt aan leden zich uitzonderlijk hebben ingezet voor de vereniging. De heer Heyse heeft veel vrijwilligerswerk gedaan voor de kerk.

In Emmen voor de Ichtuskerk Protestantse Gemeente Emmen (PGE). Hij is lid van het dagelijks bestuur. De heer Heyse is actief sinds 2005 en is naast vrijwilliger in algemene zin ook lid van het college van kerkrentmeesters van de PGE. Ook is hij sinds 2018 kerkrentmeester in Emmermeer. Hij zingt vanaf 2007 in het Ichtuskoor en is lid van het bestuur vanaf 2011. Hij besteedt veel tijd aan de organisatie en uitvoering van concerten zoals het maken van programmaboekjes, flyers en spandoeken.

In Bussum was hij 18 jaar betrokken bij de Spieghelkerk (1978-1996). Daar was hij secretaris van de kerkenraad, diaken en voorzitter van de diaconie. Hij heeft er moeilijke en complexe herstructureringsprocessen geleid. De fusie van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Bussum. Dit fusieproces heeft administratief en organisatorisch buitengewoon veel aandacht en tijd gekost. Door de terugloop van het aantal kerkbezoekers moest een aantal gebouwen gesloten worden en zes wijkgemeenten samengevoegd worden tot drie. Tijdens zijn hele bestuursperiode zijn er hoge eisen gesteld aan zijn inzet, doorzettingskracht, fijngevoeligheid en bestuurskracht. Maar het is elke keer weer gelukt.


Mevrouw Hennie Schepers-Dekker (79 jaar) uit Emmen – Lid in de Orde van Oranje-Nassau


Mevrouw Schepers-Dekker is vrijwilliger (geweest) voor veel organisaties; van 1976 tot 2019 bij het Rode Kruis afdeling Emmen. In al die jaren was ze actief bij diverse activiteiten zoals het duwen van de rolstoel bij dagjes uit voor mensen met een beperking en het meehelpen en organiseren van vakantieweken op het vakantieschip ms. J.H. Dunant. Ook was zij actief op informatiemarkten. Daarnaast is ze sinds 1990 vrijwilliger bij de afdeling dialyse van het Scheper Ziekenhuis. Zij bezoekt al 30 jaar patiënten bij het Dialyse Centrum Emmen. Zij is altijd op de hoogte van ontwikkelingen van de patiënten en erg betrokken bij de patiënten.

Sinds 2007 is mevrouw Schepers-Dekker actief bij Treant Zorggroep Locatie de Horst en Veltman. Zij ondersteunt bij kerkdiensten en ze kunnen altijd op haar rekenen. Ook voor de Protestantse Gemeente Emmen-Oost is zij vrijwilliger sinds 1985. Zij bezoekt hier (zieke) gemeenteleden, schenkt koffie na de kerkdienst en neemt deel aan vergaderingen. De Begeleidings Commissie Ouderen Angelso helpt ze sinds 1976. Zij zorgt ervoor dat deelnemers zich bij de organisatie thuis voelen en dat de koffie klaarstaat. Zij heeft een positieve instelling en staat altijd voor de organisatie klaar.

Mevrouw Schepers-Dekker is sinds 1997 betrokken als collectant bij de Nierstichting. Jaarlijks draagt zij bij aan de collecteweek in september door geld in te zamelen. De jaarlijkse collecteweek is van essentieel belang voor de Nierstichting om haar doelstelling te kunnen realiseren. En dat is niet de enige stichting waarvoor ze collecteert. Van 2005 tot 2014 heeft ze dat ook gedaan voor de Maag, lever en darmstichting Zij heeft hiermee een bijdrage geleverd om geld in te zamelen voor voorlichting over en onderzoek naar spijsverteringsziekten. Ook voor de Hartstichting heeft zij gecollecteerd.

14. De heer Berend Zwiggelaar (79 jaar) uit Emmen – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Zwiggelaar is al vanaf 1987 een betrokken vrijwilliger bij het verzorgingshuis Heidehiem. Hij begeleidt daar de bewoners met het spel koersbal. Ook heeft hij lange tijd de gasten vervoerd in een taxibusje. Vanaf 2002 is de heer Zwiggelaar actief geworden voor de hobbyclub, toen nog onderdeel van de Enka, nu Akzo. Na zijn pensionering is hij actief gebleven als toezichthouder en verricht hij hand- en spandiensten. Hij helpt er graag mensen.

Sinds 2004 is de heer Zwiggelaar actief voor de Zonnebloem. Hij helpt mee bij het organiseren van activiteiten en maakt attenties voor mensen die ziek zijn. Voor de dagtochten werft hij sponsors en verzorgt hij de proviand. Er wordt nooit vergeefs een beroep op hem gedaan. Hij staat voor iedereen klaa


De heer Henk Nakken (71 jaar) uit Schoonebeek – Lid in de Orde van Oranje-Nassau


Bij het Hondsrugcollege waar hij werkte, heeft de heer Nakken een bijdrage geleverd aan het Boekenfonds en daarnaast ook werkzaamheden verricht voor de Medezeggenschapsraad. De heer Nakken is al decennia jaar zeer actief binnen de kerkelijke gemeente Schoonebeek (Protestantse Gemeente Schoonebeek). Vanaf 1994 verzorgt hij het drukwerk; wekelijkse nieuwsbrieven, liturgieën en al het overige drukwerk. Vanaf 1998 tot en met 2005 is de heer Nakken ouderling kerkrentmeester geweest en in deze periode gaf hij samen met zijn vrouw huiscatechisaties aan de jongeren van de kerkelijke gemeente. Naast deze activiteiten heeft hij ook nog lesgegeven op de zondagsschool.

In 2007 is de heer Nakken koster geworden en vanaf oktober 2017 hoofdkoster van de Dorpskerk. Vanaf 2015 is hij lid van de kerkrentmeesters en betrokken bij het onderhoud van de kerk. Ook was hij politiek actief voor het CDA. In de periode van 1984 tot en met 1989 was de heer Nakken secretaris.

Sinds 1 september 1962 is de heer Nakken lid van Muziekvereniging de Bazuin. Hij heeft een grote betrokkenheid bij de vereniging en heeft verschillende taken op zich genomen, waaronder: onderhoud van de blaasinstrumenten, verzorgen van het drukwerk van de vereniging, podium-coördinator, algemeen bestuurslid en fanfare coördinator.

Mevrouw Willy Nakken-Nijhoff (69 jaar) uit Schoonebeek – Lid in de Orde van Oranje-Nassau


Mevrouw Nakken krijgt net als haar man Henk een lintje. Ook mevrouw Nakken-Nijhoff is actief voor de kerk en muziekvereniging De Bazuin. Zij is een actief lid van de Protestants kerkelijke gemeente in Schoonebeek waarin zij veel werkzaamheden heeft verricht. In de periode 1971 tot en met 1983 was zij lid van de jeugddienstcommissie die de jeugddiensten voorbereidde. In 1984 tot en met 1991 was zij ouderling. Vervolgens heeft zij van 1998 tot en met 2001 samen met haar man huis catechisatie gedaan. Ook heeft zij een aantal jaren in de evangelisatiecommissie gezeten. Vanaf 2012 houdt zij zich bezig met het predikantenrooster. Tot slot maakt zij sinds 2018 deel uit van de taakgroep eredienst.

Bij Muziekvereniging De Bazuin was zij lid van 1979 tot en met 2009. Ze toonde een grote betrokkenheid en zorgde dat ieder lid altijd passende kledij had, was verenigingssecretaris van 1991 tot en met 1999 en was actief in de jeugdcommissie waarin zij een jeugdstudie weekend organiseerde en hielp bij het opstarten van een beginnersorkest (speciaal voor de jonge jeugd).

Vanaf januari 2018 is mevrouw Nakken-Nijhof werkzaam bij de bibliotheek in Schoonebeek. Zij zorgt dat het uitleenpunt geopend en gesloten wordt, beantwoordt vragen en handelt verzoeken en reserveringen af. Zij zorgt daarnaast voor de registratie van alle geleende materialen en zorgt dat het uitleenpunt op orde gehouden wordt.

Bij Slachtofferhulp Nederland, locatie Emmen speelt ze een belangrijke rol. Sinds 2002 helpt en ondersteunt mevrouw Nakken-Nijhof slachtoffers in de regio Noord. Zij geeft emotionele en praktische ondersteuning aan slachtoffers van een zedendelict. Zij is inzetbaar bij rampen en calamiteiten, juridische bijstand en ondersteuning. En voor de Stichting Toercommissie Schoonebeek heeft ze als bestuurslid een ondersteunde functie voor het secretariaat. Zij verzorgt de notulen tijdens de vergaderingen. Ook verzorgt zij de persberichten en onderhoudt contacten met de rustposten. Als vrijwilliger bij de KWBN promoot mevrouw Nakken-Nijhof de wandeltochten en geeft ze informatie aan wandelaars bij georganiseerde wandeltochten.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda