Nieuwe practor voor drie noordelijke ROC’s benoemd

GRONINGEN/ASSEN - Alfa-college, Noorderpoort en Drenthe College hebben een practor aangesteld voor het gezamenlijke practoraat Zorg en Technologie. Per 1 maart gaat Lieke Brons deze functie vervullen. Lieke heeft zowel een onderzoeksachtergrond (master Medische Sociologie) als een (hbo-)verpleegkundige achtergrond. Lieke kan verder bogen op ervaring in het mbo (bij Noorderpoort) en op ervaring met ondernemerschap.


Zij vervangt hiermee de huidige practor (Aad Oosterhof) die deze functie sinds 2017 heeft vervuld en heeft aangegeven om de komende fase van intensivering van samenwerking het stokje over te willen dragen.

De drie ROC’s hebben de werving gemeenschappelijk opgepakt; dit past binnen de geïntensiveerde onderlinge samenwerking. Zeker op dit dossier is samenwerking logisch: met het initiatief van Drenthe College, Noorderpoort en Alfa-college om te komen tot Technologie en Zorg Academies in Drenthe en Groningen zal er de komende jaren namelijk veel op dit gebied worden samengewerkt.

Technologie & Zorgacademie (TZA) Groningen en Drenthe
Met de komst van de TZA Drenthe en TZA Groningen breekt er een nieuwe fase aan op het gebied van samenwerking in het domein van zorg en technologie. Noorderpoort en Drenthe College werkten al veel samen vanuit het door een RIF-subsidie gefinancierde ZorgThuis Noorderpoort en het door een RIF gesubsidieerde practoraat Zorg & (Sensor)technologie van Drenthe College.

Wat is ook weer een practoraat?
Een practoraat is een expertiseplatform binnen een mbo-instelling waar praktijk(gericht) onderzoek wordt uitgevoerd. Doel is het verspreiden van kennis en innovatie, en opleiden tot innovatief vakmanschap. Een practoraat bestaat uit een ‘kenniskring’ met een practor en docent-onderzoekers. Ook docenten, studenten en partners vanuit het (regionale) bedrijfsleven zijn actief betrokken. Het practoraat slaat de brug tussen onderwijs, onderzoek en (regionale) bedrijfsleven.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda