PvdA en Gemeentebelangen: meer aandacht voor de Drentse streektaal

HOOGEVEEN – Als het aan de fracties van PvdA en Gemeentebelangen ligt, wordt in de gemeente Hoogeveen meer aandacht besteed aan de Drentse streektaal. Het Drents, onderdeel van de Nedersaksische taal, bevat de geschiedenis en identiteit van onze gemeente. Het maakt deel uit van ons cultureel erfgoed. Als een taal verdwijnt, verdwijnt een deel van de identiteit, vertelt PvdA-fractievoorzitter Stan van Eck.


“De Drentse streektaal verdient naar onze mening een vaste en gewaardeerde plek binnen de Hoogeveense samenleving”, vertelt Van Eck. “Daar kan op verschillende manieren uiting aan worden gegeven. Eén van die manieren is het plaatsen van tweetalige plaatsnaamborden.”

“De Drentse gemeenten Noordenveld, Coevorden en Midden-Drenthe zijn Hoogeveen al voorgegaan met tweetalige plaatsnaamborden”, zo gaat Gemeentebelangen-fractievoorzitter Hilma Hooijer verder. “Voorleessessies in het Drents in de bibliotheek en op scholen zijn een ander voorbeeld. Uiteraard kan op veel meer manieren de aandacht gevestigd worden op de Drentse streektaal.”

Aandacht en waardering
PvdA en Gemeentebelangen hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. “We willen weten of het college de waarde van de Drentse streektaal erkent”, vertelt Van Eck. “Ook vragen we of het college bereid is de gemeenteraad een voorstel te doen voor meer aandacht en waardering van de Drentse streektaal”, geeft Hooijer aan.

Volwaardige taal
Het Nedersaksisch ontstond al rond het jaar 800. In 2018 sloten het Ministerie van Binnenlandse Zaken en regionale overheden van Gelderland tot Groningen een convenant om het gebruik van het Nedersaksisch te stimuleren. Het Drents en andere Nedersaksische streektalen werden niet langer gezien als een minderwaardig dialect, maar als een volwaardige taal.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda