Oproep PvdA Hoogeveen: maak haast met verduurzaming dorps- en buurthuizen

HOOGEVEEN - Als het aan PvdA Hoogeveen ligt, schakelt de gemeente een tandje bij met betrekking tot verduurzaming van dorps- en buurthuizen en ander maatschappelijk vastgoed. De partij stelt hierover schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.


"Sinds november is het stil. Destijds werd gemeld dat gewerkt wordt aan een plan voor onder meer verduurzaming van dorps- en buurthuizen. Ondertussen bereiken ons vanuit de samenleving verontruste geluiden”, vertelt PvdA-fractievoorzitter Stan van Eck.

Structurele oplossing alle buurthuizen
“Duurzaamheid is een belangrijk thema waar niemand omheen kan. Er wordt dan ook veel over gepraat. Naast praten moeten we vooral ook doen”, stelt de PvdA-er. “Het is belangrijk dat de gemeente structurele oplossingen biedt die leiden tot duurzame en betaalbare exploitaties voor onder meer dorps- en buurthuizen en sportverenigingen. Ook bij het overige gemeentelijk vastgoed moet een verduurzamingsslag gemaakt worden. En tot slot moeten oplossingen niet beperkt blijven tot dorps- en buurthuizen die eigendom zijn van de gemeente. Alle ‘huizen’ zijn even belangrijk.”

De PvdA wil van het college een update ontvangen over de status van het maatschappelijk vastgoed als het gaat om verduurzaming. “Ook willen we weten of het college intekent op de landelijke subsidieregeling ‘Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed’. Deze regeling is specifiek gericht op het sneller en efficiënter verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Er is minimaal 237,5 miljoen euro beschikbaar”, legt Van Eck uit. “Hoe mooi zou het zijn als we een deel van die gelden in kunnen zetten voor verduurzaming van onze dorps- en buurthuizen.”

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda