Gemeente Emmen klaar voor nieuw inburgeringsstelsel

EMMEN - Sneller meedoen door nieuwe wet Inburgering. Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe wet Inburgering in werking. Gemeenten worden vanaf deze datum weer verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwe statushouders. Doel van de nieuwe wet is dat nieuwkomers zo snel mogelijk meedoen in de Nederlandse samenleving. In de nieuwe aanpak staan een brede intake en persoonlijk inburgeringstraject centraal. Gemeente Emmen heeft de uitvoering van de nieuwe wet ondergebracht bij leerwerkbedrijf Menso.


Inburgeren gaat over meer dan het leren van de taal. Het is belangrijk dat nieuwkomers zich zo snel mogelijk sociaal en financieel redden. Een intakegesprek vormt straks de start van het integratieproces. Met een brede intake ontstaat een zo compleet mogelijk beeld van de situatie.
Denk aan onderwijs- en arbeidskansen, vaardigheden, de gezinssituatie, gezondheid en het netwerk. Op basis hiervan wordt een individueel Plan Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld.

Dit plan moet er 6 weken na huisvesting in de gemeente liggen. Deze aanpak kan de integratie versnellen, omdat er vroegtijdig zicht is op de kansen en mogelijke drempels. Inburgeraars blijven zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de inburgeringsplicht, maar worden hierin begeleid door de gemeente, Menso en andere maatschappelijke partners zoals Vluchtelingenwerk. In het traject worden inburgeraars ondersteund bij praktische zaken en kennismaking met de samenleving. Door middel van structurele gesprekken wordt de voortgang van de inburgering gemonitord.

Gemeente aan zet bij inburgering
Wethouder Raymond Wanders: “Het is een goede zaak dat we als gemeente weer aan zet komen bij de inburgering. We willen niet dat mensen aan de kant staan, maar juist meedoen, het liefst via betaald werk, in onze samenleving. Door structurele begeleiding vanaf de start van het inburgeringstraject verloopt het inburgeren naar verwachting sneller en beter. De uitvoering van onder andere de Participatiewet hebben we als gemeente Emmen al belegd bij Menso. Het onderbrengen van de uitvoering van de nieuwe wet Inburgering bij Menso, is gezien de taken een logische keuze.’

Inburgeren via nieuwe leerroutes
Met de nieuwe wet geldt een hogere norm voor het taalniveau en komen er drie nieuwe leerroutes voor inburgering: de Onderwijsroute, de B1 route en de zelfredzaamheidsroute (Z-route). In de Zroute en B1 route worden inburgeringsplichtigen voorbereid op deelname aan de Nederlandse arbeidsmarkt. De leerroute wordt vastgesteld in het Plan Inburgering en Participatie (PIP) en past bij het niveau en de situatie van de inburgeraar.

Aandacht voor financiële zelfredzaamheid
In de eerste zes maanden na huisvesting betalen gemeenten vanuit de uitkering van denieuwkomers vaste lasten zoals huur, premie voor de zorgverzekering en energielasten, om financiële problemen te voorkomen. In dit eerste half jaar worden nieuwkomers wegwijs gemaakt, zodat ze na 6 maanden zelf hun financiën kunnen beheren. Uit onderzoek blijkt dat nieuwkomers met een gezonde financiële situatie sneller en beter inburgeren, integreren en participeren. Zijlopen met name in de eerste maanden na huisvesting een vergroot risico om in armoede of schulden terecht te komen door bijvoorbeeld taalproblemen en onbekendheid met financiële zaken in Nederland.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda