Koningslinde geplant in gemeentetuintje

EMMEN - In het kader van "Groen idee" voor je buurt, mogen de bewoners aan de Ruinerbrink naast perceel 168 het gemeentetuintje gebruiken, met andere woorden onderhouden. Hiervoor zijn de bewoners de gemeente zeer erkentelijk. Op de laatste Koninginnedag werd door de buurtgenoten aan de Ruinerbrink daarin een Koningslinde geplant.

Dit werd uitgevoerd door één van de oudste buurtbewoners, n.l. Bertus Musters en de twee jonge kinderen Suze en Zed Geerdink. Het was zo maar weer een leuk, maar vooral ook passend moment in de buurt. Heeft U ook een leuk plan voor Uw buurt? Zo ja, stuur dit dan snel in naar uw wijkvereniging en misschien kan dat plan ook snel worden verwezenlijkt. Met de uiterste precisie hebben Bertus Muster en Suze en Zed de Koningslinde geplaatst.(foto Heintje Bloemsma, zie ook het fotoboek).

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda