Profielschets commissaris van de Koning gereed

ASSEN - Tijdens een extra Statenvergadering op woensdag 21 juni stelt het Drents parlement de profielschets voor de nieuwe commissaris van de Koning in Drenthe vast en bieden zij deze aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), dhr. Dr. R.H.A. Plasterk, aan. De vergadering start om 16.00 uur en vindt plaats in de Statenzaal van het provinciehuis.


De Statenvergadering is openbaar en wordt rechtstreeks uitgezonden via de website van het Drents parlement (www.drentsparlement.nl). Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd de vergadering te volgen via internet of vanaf de publieke tribune.

“Mijn Drentse commissaris”
Het Drents parlement heeft met de campagne “Mijn Drentse commissaris” alle Drenten uitgenodigd om mee te denken over de nieuwe commissaris van de Koning. Aan deze oproep is massaal gehoor gegeven. In totaal zijn in de periode 12 mei - 24 mei 2.182 reacties ontvangen! De reacties zijn binnengekomen via onder andere Facebook, Twitter en ons vaste Drentse burgerpanel. Naast inwoners zijn ook maatschappelijke organisaties, ondernemers en bestuurders uit Drenthe gevraagd mee te denken over de nieuwe commissaris. De mening van Drenthe vormde een belangrijke inspiratiebron voor het opstellen van de profielschets. De profielschets is na de Statenvergadering te raadplegen op de website van Provinciale Staten. Een uitvoerig verslag van de resultaten van de enquête en de interviews staat vanaf dat moment ook op de website.

Extra Statenvergadering
Op 21 juni bespreekt het Drents parlement het profiel van de nieuwe commissaris van de Koning in Drenthe met de minister van BZK tijdens een extra Statenvergadering. De vicevoorzitter van het Drents parlement, dhr. J.J. Baltes geeft een toelichting op de profielschets en vertelt hoe deze tot stand is gekomen. Aan het einde van de vergadering stelt het Drents parlement de profielschets vast, waarna deze wordt aangeboden aan Minister Plasterk. Vervolgens stelt de minister de vacature open. Dit doet hij door de vacature te plaatsen in de Staatscourant. Hierna kunnen belangstellenden hun reactie aan de minister kenbaar maken.

Vertrouwenscommissie
Om het proces van de werving van een nieuwe commissaris van de Koning te begeleiden, is tijdens de Statenvergadering van 7 juni een vertrouwenscommissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de 10 fracties. De vicevoorzitter van het Drents parlement is de voorzitter van de commissie. De vertrouwenscommissie voert de gesprekken met de kandidaten. Het Drents parlement doet vervolgens aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken een aanbeveling voor de nieuwe commissaris van de Koning. De nieuwe commissaris van de Koning wordt op voordracht van de minister benoemd bij Koninklijk Besluit, voor een periode van 6 jaar.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda