Kansen voor het veenvaartgebied de komende jaren.

ORANJEDORP - In 2023 bestaat de Coperatieve Vereniging De Veenvaart 10 jaar en dat is de aanleiding om de afgelopen 10 jaar nog eens tegen het licht te houden en vervolgens vooruit te kijken naar de komende 10 jaar. Wat zijn de ervaringen tot nu toe en wat zijn de kansen voor de komende jaren? Wat zijn de mogelijkheden en wie zijn er allemaal te stimuleren en activeren om tot gewenste, nieuwe, doelen te komen. Hoe zetten we het gehele veenvaartgebied meer en beter in de kijker en op de kaart? Zodanig dat alle dorpen in het veenvaartgebied er beter van worden.


Daartoe organiseert de veenvaartorganisatie een zestal publieksavonden in het veenvaartgebied. De zes avonden kennen allemaal dezelfde opzet. Met daarnaast op elke avond de toevoeging van één externe organisatie. Met medewerking van het TIP Emmen (Toeristisch Informatie Punt), de gemeente Emmen (Toerisme & Recreatie), Het Erfgoednetwerk Emmen, NHL Stenden (Blue Zone Innovatie), VNM (Verbond Nederlandse Motorbootsport) en de veenvaartorganisatie zelf.

Daarbij geven deze organisaties aan wat hun inzet en betrokkenheid is bij activiteiten en ontwikkelingen in het gehele veenvaartgebied en wat zij deze regio de komende jaren concreet kunnen bieden op het vlak van promotie/publiciteit, marketing, faciliteiten en activiteiten. Dat aanbod kan bestaan uit adviezen, ondersteuning en doorverwijzingen.

Aanwezige organisaties, instellingen en particulier initiatief worden nadrukkelijk om hun ervaringen gevraagd en om hun meningen aan te geven opdat bij verdere uitwerkingen daar rekening mee kan worden gehouden.

De avonden worden achtereenvolgens gehouden in de volgende plaatsen en locaties:

•Dinsdag 22 november:Dorpshuis De Klink,Nieuw Dordrecht

•Donderdag 24 november:Cultureel Centrum Het Schienvat,Erica

•Maandag 28 november: MFC De Deele,Emmer-Compascuum

•Dinsdag 29 november:Zalencentrum d’Aol Meul,Veenoord

•Woensdag 30 november:De Collink,Barger-Compascuum

•Vrijdag 2 december:Wijkcentrum Noorderbreedte,Klazienaveen

Inloop: vanaf 19.00 uur:Aanvang: 19.30 uur,Einde: 21.30 uur,Toegang: Gratis

Uitnodigingen zijn verstuurd aan leden van de Veenvaartvereniging en aan alle Erkende Overlegpartners, Plaatselijk Belang organisaties, Winkeliers/Handelsverenigingen, bedrijven en organisaties op het vlak van verblijfs- en vaarrecreatie, erfgoed- en cultuurorganisaties als ook naar dagrecreatiebedrijven/organisaties in het gehele veenvaartgebied.

Aanmelden deelname: dat kan door een mail te sturen maar info@veenvaart.nl onder vermelding van naam, organisatie en de aanwezigheid op datum en plaats. Informatie staat ook op de website www.veenvaart.nl

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda