Korfbalvereniging EKC 2000 benoemd nieuw bestuur

EMMEN - Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering (JAV) van afgelopen maandag heeft EKC 2000 afscheid genomen van voorzitter Wim Bloeming. Na vier jaar actief te zijn geweest als voorzitter ad interim en als bestuurslid Commerciële Zaken heeft hij besloten de hamer over te dragen. Ook secretaris Bernadette van Loon heeft bestuursperiode van drie jaren besloten niet herkiesbaar te zijn. Theo Venema is eveneens afgetreden tijdens de laatste ledenvergadering.


De drie afgetreden bestuursleden zijn tijdens de ledenvergadering bedankt voor bewezen diensten middels een bloemetje en een aanstaand etentje. De bestuursleden en de vereniging zijn Wim, Bernadette en Theo erkentelijk voor de afgelopen bestuursperiode.

Een volgende fase!
Met het vertrek van bovenbenoemde bestuursleden is het de beurt aan andere verenigingsmensen die de kar vanuit het bestuur willen trekken. Het bestuur is dan ook meer dan content dat de leden hebben ingestemd met de benoeming van Harry Kouwenberg en Jaike Heitink. Pennigmeester Patrick Posthuma is herkozen door de leden.

Harry Kouwenberg is aangesteld als voorzitter van EKC 2000. Harry staat graag bekend als ‘bouwer’ en iemand met ambitie. Hij hoopt dit de komende jaren als voorzitter over te brengen op de rest van de vereniging. Zelf zegt hij hierover: “Het bestuur bestaat uit enthousiaste leden en er is een goede basis met een vanuit visie geschreven beleidsplan. Er blijven genoeg uitdagingen over om EKC 2000 naar een hoger plan te brengen! Harry heeft ervaring als voorzitter van een tennisvereniging en heeft zich in het verleden ingezet als voorzitter van de schoolkorfbalcommissie van EKC 2000.”

Voor de portefeuille Ledenwerving en –behoud is Jaike Heitink aangesteld. Als relatief nieuweling bij de vereniging heeft selectiespeelster Jaike zich afgelopen jaar meteen ingezet vanuit de schoolkorfbalcommissie. Bij haar eerdere vereniging SKF heeft zij al ervaring opgedaan en zij hoopt de ingezette, stijgende lijn van ledenwerving bij EKC 2000 verder uit te breiden. Zelf voegt zij het volgende toe: “Ik heb ontzettend veel zin om deze uitdaging binnen de vereniging te gaan invullen. Dit kan en wil ik echter niet alleen doen en hoop ik op veel input vanuit de vereniging.”

Naast de aanstelling van voorzitter Harry en bestuurslid Jaike is Penningmeester Patrick Posthuma door de leden herkozen voor zijn rol als penningmeester. Erwin Kort gaat van Leden en Vrijwilligers naar Commerciële Zaken. Daarnaast vervult hij tijdelijk de rol van secretaris, totdat deze positie definitief is ingevuld. Riejander Deen blijft bestuurslid Technische Zaken en de portefeuille Facilitaire Zaken is vooralsnog vacant.


Het bestuur van EKC 2000,
met v.l.n.r. Jaike Heitink, Patrick Posthuma, Harry Kouwenberg, Erwin Kort en Riejander Deen.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda