Veel belangstelling voor Mariavesper Emmer Compascuum

EMMER COMPASCUUM - Afgelopen zondag werd onder grote belangstelling weer de traditionele Mariavesper met processie door de tuinen rondom de RK Kerk in Emmer Compascuum gehouden met als voorganger Bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen/Leeuwarden.


De processie eindigde bij de kapel van Maria Hertogin van Drenthe. Tijdens deze Mariavesper werd er ook aandacht geschonken aan andere Maria-bedevaartplaatsen.

De aanzet hiervoor was de uitgave van het boek over 10 bekende en minder bekende bedevaartplaatsen van Maria. Het boek, waarin ruimschoots aandacht wordt besteed aan Maria Hertogin van Drenthe, draagt de titel van “Maria de moeder van iedereen” werd samen gesteld en geschreven door journalist Paul Spapens uit Tilburg.

Het vertrek van 24 jongemannen uit Emmer Compascuum die hun dienstplicht naar Indonesië moesten vervullen werd in 1950 begonnen met de bouw van de Marikapel als invulling van de belofte van pastoor Swildens dat de jongens weer behouden thuis zouden komen. In 1951 werd de kapel ingezegend en sindsdien is er na een korte onderbreking eind jaren 80 jaarlijks een processie naar de Mariakapel.


Bisschop Ron van den Hout kreeg het eerste exemplaar van het Mariaboek overhandigd door de 93-jarige WillyTeiken die in 1950 één van de 24 jongemannen die naar Indonesië moesten. (foto Heintje Wolbers)

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda