Twee Koninklijke Onderscheidingen voor de Parels van Emmen

EMMEN - Tijdens het 25-jarig jubileum van de multiculturele vrouwengroep Parel in het Wapen van Emmen reikte burgemeester Eric van Oosterhout vandaag twee Koninklijke Onderscheidingen uit. Mevrouw Rumena Froma-Pajovic (67 jaar) en mevrouw Anab Mohamed Jama (63 jaar) beide uit Emmen mogen zich vanaf vandaag â??Lid in de Orde van Oranje-Nassauâ?? noemen. Beide vrouwen zijn vrijwilliger bij de Parel van Emmen. Zij zetten zich in voor de integratie van buitenlandse vrouwen in de Nederlandse samenleving.

Mevrouw Rumena Froma-Pajovic

Mevrouw Rumena Froma-Pajovic is bestuurslid en voorzitter bij de Internationale Vrouwengroep Parel. Sinds jaar en dag is ze vraagbaak en aanspreekpunt. Als coördinator zet ze tijdens de maandelijkse bijeenkomsten verschillende maatschappelijke en culturele onderwerpen op de agenda zoals gezondheid en mantelzorg. Ze nodigt gastsprekers uit, helpt mee met de organisatie van bijeenkomsten, regelt de financiën en is aanspreekpunt. Mevrouw Froma-Pajovic wordt gewaardeerd voor haar inzet. Ze staat open voor alle culturen en zet zich in om via wederzijds vertrouwen begrip voor elkaar te tonen.

Daarnaast is ze oprichtster van de Joegoslavische vrouwengroep. Deze groep helpt vrouwen om hun sociale netwerk te vergroten en het integratieproces in de Nederlandse samenleving te bevorderen. Elke woensdagavond komen de vrouwen bijeen. Zij praten over verschillende maatschappelijke onderwerpen. Dan zijn er ook creatieve activiteiten als knutselen, borduren, schilderen enz. Ook zet ze zich voor de internationale vrouwendag op 8 maart. Ze onderhoudt contacten met vrouwenorganisaties en zet zich in voor de Lies van Urk prijs.

Mevrouw Anab Mohamed Jama

Mevrouw Anab Mohamed Jama is ook vrijwilliger bij de multiculturele Vrouwengroep Parel en is daar aanspreekpunt voor de Somalische gemeenschap. Mevrouw Jama helpt mee met het organiseren van culturele activiteiten. Ze geeft informatie over Islamitische feestdagen. Ook worden feestdagen van andere landen besproken. Ze staat open voor andere culturen. Door die openheid heeft ze een grote bijdrage geleverde aan de brugfunctie die Parel zo belangrijk vindt.

Verder leverde ze een culinaire bijdrage aan het Full Colour Festival en de multiculturele kookgroep in Angelslo. Vrouwen met verschillende achtergronden kwamen daar elke twee weken bij elkaar. En aan de internationale vredesmaaltijd van de lokale kerken en de Syrische vrouwengroep. Daarnaast maakt mevrouw Mohamed Jama mensen uit andere culturen wegwijs in het openbaar vervoer. Via het Openbaar Vervoer Consumentenplatform Drenthe houdt ze haar kennis op peil. Daar adviseert ze ook over communicatie voor mensen die moeite hebben om de gangbare informatie te begrijpen. En over dienstregelingen, routes en het WMO-vervoer.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda