18 lintjes uitgereikt tijdens Lintjesregen 2022 gemeente Emmen

EMMEN - Ter gelegenheid van de Algemene Gelegenheid (de z.g. lintjesregen ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Z.M. de Koning) reikte burgemeester Eric van Oosterhout vanmorgen de jaarlijkse lintjes uit. Hij deed dit tijdens een speciale bijeenkomst in de Grote Kerk in Emmen.


1. De heer Jan Baarslag (71 jaar) uit Nieuw-Amsterdam – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Baarslag heeft meer dan 50 jaar vrijwilligerswerk gedaan. Vaak nam hij de rol van penningmeester op zich. Hij staat bekend als een vrijwilliger die altijd klaar staat om te helpen en meedenkt in oplossingen.

Voor schaatsen heeft Jan Baarslag een passie. Hij is meer dan 30 jaar penningmeester geweest bij de IJsvereniging Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Daarvoor was hij penningmeester bij ijsvereniging Hou Streek in Coevorden (1982-1990). Ook heeft hij zich ingezet voor een verharde baan en aanpak van het sportpark, zodat niet alleen de ijsvereniging, maar ook de andere verenigingen hier profijt van hebben. Niet alleen lokaal zette hij zich in voor de schaatssport, ook voor de KNSB. Hij was een aantal jaren actief als budgetbewaker voor de Gewestelijke Technische Commissie Langebaan van het Gewest Drenthe van de KNSB.

Daarnaast is hij 20 jaar vrijwillig brandweerman geweest voor de post Coevorden. Dat was van 1968 tot 1988. Ook was hij penningmeester van de personeelsvereniging. En nam hij het voortouw bij veel festiviteiten, van de optocht Zuidenveld tot spuitvoetbal. Naast het vrijwilligerswerk voor de brandweer en de ijsvereniging, is de heer Baarslag ook jarenlang actief geweest voor de Handelsvereniging in Nieuw-Amsterdam en Veenoord. Als penningmeester vervulde hij van 1984 tot 2002 een belangrijke rol om te beoordelen welke activiteiten door konden gaan. De heer Baarslag heeft zich ook ingezet om het dorp meer naamsbekendheid te geven. Ook is hij penningmeester geweest van Stichting Midzomernachtfestival in NieuwAmsterdam en Stichting Bruisend centrum Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Samen met de gemeente en met hulp van provincie en Europese subsidies is het centrum van Nieuw-Amsterdam zodoende aangepakt.


2. De heer Harm Gerrits ( 71 jaar) uit Emmen – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Gerrits is al ruim 50 jaar vrijwilliger bij diverse organisaties. Bij de Protestantse Wijkgemeente Emmen-Centrum De Kapel is hij sinds 1981 actief. Samen met zijn echtgenote. Taken waren het beheren van de kerkelijke ruimtes en gastheer voor personen en groepen die hiervan gebruik wilden maken. Daarnaast is de heer Gerrits koster. Hij is actief bij de Onderhoudsgroep van de kerk en was diaken en jeugd-ouderling en leider van het jeugd- en clubwerk. Jarenlang was hij een van de drijvende krachten achter de rommelmarkt van ‘De Kapel’.

In 2015, tijdens de vluchtelingenstroom vanuit Syrië, heeft hij samen met zijn vrouw Geesje op diverse manieren Syrische vluchtelingen geholpen o.a. door op het station van Emmen vluchtelingen te begeleiden. Vanaf 1981 was de heer Gerrits betrokken bij de Drents Vereniging ’t Aol’ Volk Emmen. Daar hielp hij met verschillende activiteiten. In 1991 ging hij bij de Commissie Boerenbruiloft. En van 1998 tot 2001 vertegenwoordigde de heer Gerrits deze commissie in het bestuur. Verder was hij altijd bereid om te helpen bij activiteiten voor de Jeugd- en kinderdansgroep. In 2007 heeft hij hiervoor de verenigingsinsigne voor 25 jaar vrijwilligerswerk ontvangen.

De heer Gerrits is actief voor plaatselijk belang Noordbarge. Hij helpt met het organiseren van activiteiten zoals het jaarlijkse Stoetbakken en het bouwen van praalwagens voor de Zuidenveld tentoonstelling. Voor de Historische Commissie Noordbarge was hij de eerste voorzitter. De commissie heeft diverse publicaties uitgebracht, zoals ‘Noordbarge – het verhaal van zien bewoners’. Ook was hijbetrokken bij de onthulling van het laatste straatnaambord van Noordbarge: “Ome Luut zien Steegie”. Nog steeds doet plaatselijk belang nooit tevergeefs een beroep op hem en helpt de heer Gerrits bij het maandelijks ophalen van het oud papier.


3. Geesje Gerrits-Boels (71 jaar) uit Emmen – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Gerrits is jarenlang actief voor de kerk, De Kapel. Vanaf 1981 was zij samen met haar man beheerder en vervulde zij een belangrijke rol als gastvrouw voor personen en groepen die gebruik wilden maken van de ruimtes van de kerk. Mevrouw Gerrits-Boels ondersteunde haar man bij zijn werkzaamheden als koster. Zij nam ook deel aan de rommelmarkt, hielp bij de voorbereidingen en verkoop van de ingebrachte spullen.

Zij is al heel lang een actief lid bij de Drentse Vereniging ’t Aol Volk. Van 1980 tot 2006 draaide ze mee in de commissie Jeugd- en Kinderdansgroep. Mevrouw GerritsBoels hielp bij het begeleiden van de wekelijkse repetities en bij uitwisselingen en activiteiten. Ook bij het opvoeren van Boerenbruifloften was zij aanwezig om de handen uit de mouwen te steken. De vereniging geeft aan dat ze nooit tevergeefs een beroep op de familie Gerrits doen. Ook niet als er onderdak nodig is voor groepen uit het binnen- of buitenland. Bij ’t Aol Volk was mevrouw Gerrits-Boels ook actief in de Palmpaascommissie. Jarenlang heeft zij samen met anderen de palmpaasoptocht georganiseerd en het kinderprogramma voor de jeugd verzorgd. In 2006 heeft zij de verenigingsinsigne voor 25 jaar vrijwilligerswerk ontvangen.

Ook voor de gemeenschap van Noordbarge zet zij zich in. Zij helpt met het organiseren van activiteiten zoals het stoetbakken. En ze is actief in de Historische Commissie. Zij houdt interviews met inwoners, die veel over de geschiedenis van Noordbarge kunnen vertellen. Daarnaast beheert zij het historisch archief met documenten, foto’s en voorwerpen. Ook helpt ze bij de maandelijkse inzameling van oud papier.


4. Hennie Hendrik-Niers (77 jaar) uit Emmen – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Hennie Hendriks-Niers heeft zich maar liefst meer dan 60 jaar voor de kerkelijke gemeenschap ingezet. Zij heeft allerlei functies gehad binnen de Protestantse gemeente Emmen en soms ook dubbelfuncties. Van zondagsschoolleidster, jeugdwerk, wijkouderling tot aan scriba. Van 1960 tot 1968, hielp ze binnen de Protestantse gemeente Schoonebeek. Als 15-jarige werd ze lid van de jeugdwerkcommissie in de kerk Eben Haezer in Weiteveen. In 1960 verhuisde ze naar Emmen waar ze het vrijwilligerswerk voortzette. Zij is al ruim 52 jaar actief betrokken bij de Protestantse wijkgemeente Ichtus in Emmermeer.

Net als in Weiteveen was zij hier ook leidster van de zondagschool. Mevrouw Hendriks-Niers is altijd beschikbaar, heeft een luisterend oor en heeft door haar jarenlange betrokkenheid bij de kerk veel kennis en kunde opgebouwd. En door haar handigheid met de computer levert ze elke keer een mooi kerkblad mooi op.


5. Henk Herbers (69 jaar) uit Nieuw-Schoonebeek – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Herbers heeft veel gedaan voor vv Schoonebeek. Sinds 1973 was hij bestuurslid en secretaris. Er zitten heel wat vrije uurtjes in de voetbalclub. De heer Herbers was heel precies in zijn werk als secretaris. De heer Herbers zorgde voor de agenda, notulen, speelschema’s, en regelde velden en zalen. Verder sprong hij bij overal waar dat nodig was. En schreef hij meer dan 1.000 clubbladen. Zo hield hij lezers op de hoogte van het wel en wee van de club.

De heer Herbers heeft voor zijn inzet al diverse onderscheidingen gekregen: een waarderingsspeld van de KNVB, Lid van verdienste van de KNVB, erelid van vv Schoonebeek. Naast het voetbal heeft hij veel gedaan voor de Katholieke kerk in NieuwSchoonebeek, kerkgemeenschap St. Bonifatius. Hij heeft zich vanaf 1990 onder andere ingezet om geld in te zamelen voor een nieuw dak op het kerkgebouw. Mede dankzij hem is er veel geld ingezameld.

Ook maakte de heer Herbers kerkboekjes voor bijzondere gelegenheden, zoals kerkelijke vieringen, huwelijken of jubilea. In 2017 werd hij lid van de locatieraad van St. Bonifatius waar hij enkele jaren de ledenadministratie beheerde. Deze ledenadministratie ging over naar een landelijk geautomatiseerd systeem. Dit was een hele klus. In 2009 werd hij secretaris van buurtvereniging De Wieken waar hij ook de financiënbeheerde. De heer Herbers werkte bij Verpleeghuis De Horst in Emmen en deed dit met veel toewijding. Daar was hij 44 jaar lang bestuurslid van de personeelsvereniging waar veel georganiseerd werd voor het personeel.


6. Martin Hornis (78 jaar) uit Emmen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Hornis is secretaris van de politieke partij 50-PLUS. Ook is hij actief voor de kerk. Bij het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten en de Adventgemeente Emmen. Hij heeft preekcursussen gevolgd en is spreker en gastspreker in allerlei kerken, door het hele land heen. Er is een tekort aan predikanten, dus zijn inzet wordt enorm gewaardeerd. De voorbereiding kost veel tijd. Maar hij doet het graag. Vanaf het begin af aan, sinds 1982, is de heer Hornis verbonden aan de zelfstandige Adventgemeente Emmen. Hij is inmiddels al bijna 40 jaar penningmeester en doet dat uiterst zorgvuldig. Ook is de heer Hornis gespreksleider.

Hij is een betrokken en kritische inwoner en heeft een scherp analyserend vermogen. Die eigenschappen zet hij in bij de Expeditie Emmerhout Energie Neutraal voor de verduurzaming van Emmerhout. Hij organiseert informatiebijeenkomsten over het lezen van de jaarlijks energierekening en wat bewoners kunnen doen om de energierekening te verlagen. Ook helpt hij mee in de voorbereiding en uitvoering van andere projecten van deze expeditie.


7. Aad Kieft (85 jaar) uit Emmen - Lid in de Orde van Oranja-Nassau

De heer Kieft was eigenaar van boekhandel Kieft. Naast zijn drukke baan heeft hij veel vrijwilligerswerk gedaan, zoals voor de protestantse wijkgemeente De Kapel. Sinds 1980 heeft hij meerdere functies bekleed, zoals kerkvoogd, scriba en ouderling. Sinds 2013 is hij voorzitter van de Evangelisatie vereniging en eigenaar van het Rijksmonument, dat De Kapel inmiddels is. Hij is nooit te beroerd om de handen uit de mouwen te steken. Zo heeft hij taxidiensten gereden voor de kerk om anderen in de gelegenheid te stellen naar de diensten te kunnen komen.

Daarnaast heeft de heer Kieft veel betekend voor mensen in de regio die minder te besteden hebben. Van 2000 tot 2018 was hij was screener bij de Stichting Voedselbank Zuidoost-Drenthe en zorgde hij dat mensen die voor een voedselpakket in aanmerking kwamen deze kregen. Vele jaren heeft de heer Kieft zich voor schoolbesturen en de Club van Past-Rotarians Emmen-Plus ingezet. Bij de rotary was hij penningmeester.


8. Truus Kieft-Meier (81 jaar) uit Emmen – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Kieft-Meier heeft zich jarenlang ingezet voor de Stichting Voedselbank Zuidoost-Drenthe. Van 2009 tot 2020 hielp zij bij de uitgiftepunten met het uitdelen van de pakketten. Zij was bij elke uitgifte betrokken en altijd uitermate behulpzaam. Daarnaast is zij sinds 1980 vrijwilliger bij de kerkdiensten in het Scheper Ziekenhuis. Op zondagmorgen haalt zij patiënten op en begeleidt ze de patiënten van de kamer naar de kerkdienst. Dit kan met bed zijn, in een rolstoel of lopend. Het zogeheten ‘beddenrijden’ wordt per toerbeurt gedaan door verschillende groepen vrijwilligers. Na afloop van de dienst wordt met de patiënten een kop koffie gedronken en vaak meelevende gesprekken gevoerd. Het contact met de patiënten is vaak bijzonder indringend. Zij gaat de gesprekken graag aan en heeft een hartelijke belangstelling voor anderen. Mevrouw Kieft-Meier is zorgaam en van 1994 tot 2005 was zij vrijwilliger bij Acanthis. Deze stichting helpt mensen die op zoek zijn naar de beste plek om te sterven; thuis, in een verzorgings- of verpleeghuis of in een hospice.


9. Fré Kuper (73 jaar) uit Nieuw-Amsterdam – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Kuper is echte klusser. Hij doet dat voor de Zuiderkerkgemeente NieuwAmsterdam/Veenoord. Sinds 1978 is hij betrokken bij deze kerk. En nooit wordt er tevergeefs een beroep op hem gedaan. Het gebouw is goed onderhouden en hij maakt ook de onderhoudsplannen. Daarnaast helpt hij mee met de jaarlijkse rommelmarkt, de kosterdiensten en onderhoudsklussen. Ook hielp hij mee aan de restauratie van de toren en de klok en het monumentale orgel.

De heer Kuper is ouderling, organiseert activiteiten en helpt bij de uitvoering van de jaarlijkse Kerkbalans. Hij zorgt voor het gescheiden afvoeren van grof vuil en is mede sleutelbeheerder als er een alarmering is. In de winter zorgt hij ervoor dat alles rondom de kerk sneeuw- en ijsvrij is. Tussen 2003 en 2010 was hij ouderling-kerkvoogd en kerkrentmeester. De heer Kuper is actiegericht. Als er iets moet gebeuren, dan pakt hij dat ook onmiddellijk aan. Daarnaast weet hij anderen te motiveren.


10. Jenne Lanjouw (77 jaar) uit Nieuw-Amsterdam – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Lanjouw is heel actief bij de Zuiderkerkgemeente NieuwAmsterdam/Veenoord. Sinds 1978 is hij vrijwilliger voor deze gemeente. Mede door zijn enorme inzet heeft de Zuiderkerk bestaansrecht en is het gebouw in perfecte staat van onderhoud. Hij zorgt wekelijks voor het drukken van de nieuwsbrief, het afdrukken van het kerkenblad Zuiderklanken, het regelen van de verwarming, het opstellen van het onderhoudsplan, het meewerken aan de rommelmarkt en het regelen van subsidies. Ook draait hij mee met de kosterdiensten en stuurt hij het onderhoudsteam aan.

Tussen 2003 en 2010 was de heer Lanjouw ouderling-kerkvoogd en kerkrentmeester. Hij heeft een belangrijke rol in het onderhoud waardoor het kerkgebouw nog steeds beschikbaar is voor kerkelijke en niet-kerkelijke activiteiten. De heer Lanjouw werft fondsen om klussen te financieren. Daarnaast was hij nauw betrokken bij de rommelmarkten en de restauratie van de kerktoren, kerkklok en het kerkorgel. Naast de kerk, is de heer Lanjouw ook vrijwilliger en opzichter bij de Hobbyclub Emmen.

11. Gerda Moes-Bruinsma (60 jaar) uit Nieuw-Dordrecht – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Moes-Bruinsma is de jongste die in 2022 in de gemeente Emmen een Koninklijke Onderscheiding krijgt bij de Lintjesregen. Zij heeft veel gedaan voor het dorpshuis in Nieuw-Dordrecht: dorpshuis De Klink. In 1993, dus bijna 30 jaar geleden, is zij daar al begonnen als vrijwilliger. In de beginjaren heeft zij de vrouwengroep voor jonge moeders opgezet. Die jonge moeders kwamen dan met hun kinderen activiteiten doen zoals knutselactiviteiten en bloemschikken. Ook regelde zij uitstapjes.

In de begin jaren ’90 werd ook de spelweek in Nieuw-Dordrecht opgestart voor kinderen van de basisschool. Mevrouw Moes-Bruinsma heeft zich daar jarenlang voor ingezet en organiseerde activiteiten. Mevrouw Moes-Bruinsma is een gewaardeerde inwoner in Nieuw-Dordrecht en kan goed overweg met de jeugd. Van 1998 tot 2014 begeleidde ze de tienersoos. Kinderen van groep 7 en 8 van basisschool De Dordtse Til konden in de plaatselijke jeugdsoos terecht voor allerlei activiteiten. Zowel binnen als buiten. Speur- en spooktochten, droppings, naar voetbalwedstrijden van FC Emmen, sinterklaasvieringen, koken en bakken, playbackshows, kamp met overnachting op de plaatselijke ijsbaan of bij de voetbalvereniging.

In het dorpshuis heeft ze de wekelijkse kookclub voor senioren opgestart. En voor de kinderen organiseert ze peuteruurtjes waar ouders met hun kinderen komen spelen. Vanaf 1995 zit ze in het bestuur van het Sociaal Cultureel Werk in Nieuw-Dordrecht. Er wordt nooit tevergeefs een beroep op haar gedaan. Of het nu gaat om jong of oud – taken achter de bar of het klaar zetten van dingen. Ze is bij vrijwel elke activiteit of dorpsfeest in Nieuw-Dordrecht betrokken.


12. Jan Sibon (79 jaar) uit Schoonebeek – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jan Sibon is al 17 jaar een van de trouwste vrijwilligers van Zorgcentrum Aleida Kramer. Hij helpt mee bij de kerkdiensten in het verpleegtehuis. Iedere zondagochtend vroeg is hij present om alle voorbereidende werkzaamheden te verrichten. Naast het halen en brengen van de bewoners, begeleidt hij hen ook tijdens de kerkdienst. De heer Sibon houdt ook van voetbal en is daar een belangrijke vrijwilliger. Hij is jaren elftalleider geweest van diverse teams. Eerst bij Minjak en later SVV’04.

Hij deed alles wat nodig was om de voetballers met plezier te laten voetballen. De heer Sibon is enorm sociaal en was ook zeer actief in het bezoeken van de zieken, het onthouden van de verjaardagen en andere heuglijke gebeurtenissen. En hij hielp bij het organiseren van allerlei activiteiten voor de voetbalvereniging. Jarenlang was hij als barmedewerker het gezicht van de kantine. En een heel fanatiek supporter van elk elftal. Op dinsdagmorgen voert hij allerlei klussen op en rond het sportpark uit.

Daarnaast is hij jarenlang actief bij Muziekvereniging De Bazuin. Eerst als lid bij de tamboerafdeling, later in het bestuur. En hij is vele jaren voorzitter geweest. Ook was hij vrijwilliger bij Vrienden van de Bazuin. Hij was betrokken bij het geld inzamelen voor de vereniging door middel van perkplantenacties, bazaars en verlotingen.


13. Hermanus Sijbom (73 jaar) uit Emmen – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Bij de Groen van Prinstererschool is de heer Sijbom al bijna 30 jaar vrijwillig huismeester en daarmee een ontzettend belangrijke persoon. Ook is hij er huismeester/conciërge. Hij is een hardwerkend, vriendelijk en zeer gewaardeerd persoon die anderen veel werk uit handen neemt. Af en toe in voor een geintje, maar ook echt serieus met de zaak bezig. Zoals het verzorgen van koffie en thee voor de leerkrachten en leerkrachtondersteuners. De heer Sijbom helpt bij de creatieve middagen, bijvoorbeeld met figuurzagen en hij is BHV’er. Ook kunnen ze zich op school geen schoolkamp voorstellen zonder de heer Sijbom.

De heer Sijbom is zeer betrokken bij de school. Hij is coördinator Arbo en Veiligheid, helpt tussen de middag mee met pleinwacht, helpt met schoonmaakavonden, het ophangen van de kerstversiering, de Fancy Fairs, sportdagen en excursies. Sinds maart 2002 is hij bestuurslid van FNV Bouw afdeling Emmen en omstreken. Daarvoor zat hij in de activiteitencommissie. Hij organiseert kaartavonden, vissen, thema-avonden en maakt een afdelingskrantje. Herman Sijbom is een vrijwilliger waarop iedereen kan bouwen en die een groot vertrouwen geniet.


14. Kees Veenstra (65 jaar) uit Schoonebeek – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Veenstra doet veel voor het dorp Schoonebeek zoals voor de voetbalclub. Vanaf 1980 is hij actief voor voetbalvereniging Minjak en de club SVV’04. In 1982 is hij secretaris geworden en werd hij oprichter van het clubblad. Tot 1996 was hij daar eindredacteur van. Ook zorgde hij voor het voetbaltoernooi ‘De Snaijertoernooi’.

Naast wedstrijdsecretaris is hij ook 2esecretaris en vice-voorzitter geweest voor de voetbalclub. In 1999 bracht vv Minjak een boek uit met de titel ‘Op de drempel van het jaar 2000’. Dit was naar aanleiding van het 50-jarig jubileum. De heer Veenstra heeft dit 158 pagina’s tellende boek geschreven. En inmiddels is hij bezig met een werkgroep om ook de historie van de fusieclub te waarborgen. Afgelopen jaar was hij maar liefst 45 jaar lid van de vereniging. Sinds 4 jaar is de heer Veenstra voorzitter van Schoonebeek in Actie, die ieder jaar een festival organiseert op het gebied van cultuur en sport.

De heer Veenstra staat erom bekend dat hij de touwtjes altijd goed in handen heeft en alles tot in de puntjes regelt. Hij is een actieve man, maar blijft een bescheiden mens. Actief is hij ook bij het Huus van de Taol in Beilen. Sinds 2018 zit hij in het bestuur. Daarvoor was hij ook al vrijwilliger. Sinds 2020 is hij secretaris van de stichting. Hij heeft frisse ideeën en het gemak waarmee hij het voortouw neemt, is van grote waarde voor het Huus van de Taol. Voor het maandelijkse magazine Dorpsportaal in Schoonebeek toont de heer Veenstra een tomeloze inzet. Het dorpsportaal is een echte glossy, met informatie, verhalen en foto’s. Door dit middel deelt Schoonebeek informatie.


15. Marchiennes Velterop (82 jaar) uit Nieuw-Weerdinge – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Velterop heeft tot aan zijn pensioen gewerkt bij de Akzo. Hij was 51 jaar lid van de AKZO Hobby Club Emmen. Bijna alle vrije tijd ging daarin zitten. Daarnaast maakt hij altijd tijd vrij om anderen te helpen, zoals de buurt of vrienden. De Hobbyclub heeft bijna 500 leden. De heer Velterop heeft zich ingezet als beheerder, vaktechnisch toezichthouder en coördinator/planner bij de afdeling houtbewerking van de hobbyclub. Daarnaast maakte hij het jaarlijkse bezettingsplan van de toezichthouders en deed hij de inkoop van diverse materialen en gereedschappen. Hij hield toezicht op veiligheid, verzorgde de administratie, gaf advies en beheerde de uitgifte en inname van gereedschappen en hout. Verder hield hij de afdeling schoon.

De heer Velterop helpt de buurt waar nodig en heeft overal een oplossing voor. Ook brengt hij mensen in zijn eigen auto naar het ziekenhuis of het vliegveld. Hij helpt ook bij het organiseren van feestjes in de buurt zoals een barbecue. En hij is de secretaris van de buurt en gaat met de pet rond als er geld nodig is voor een activiteit.


16. Jan Wever (75 jaar) uit Nieuw-Dordrecht – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Wever is iemand die van aanpakken houdt en is een betrokken en actieve vrijwilliger. Een echte dorpsman, die veel doet voor Nieuw-Dordrecht. Hij zit al meer dan 40 jaar bij Begrafenis- en crematievereniging ‘Eert Uwe Dooden’. Hij was jarenlang secretaris en is nog steeds bestuurslid. Ook was hij zo’n 35 jaar aulabeheerder. Hij stond en staat altijd klaar voor de vereniging. En hij doet het werk op een respectvolle wijze. De vereniging vindt de samenwerking met de heer Wever erg prettig.

Jan Wever heeft ook 15 jaar lang in het bestuur van Plaatselijk Belang NieuwDordrecht gezeten. Vanaf de oprichting in 2014 zat hij in de ledenraad van de dorpscoöperatie. En hij heeft zich ingezet om ook echt tot die oprichting te komen. In de dorpscoöperatie is hij vanaf de start heel betrokken bij de werkgroep Begraafplaats. Met deze werkgroep heeft hij geregeld dat de ingang van het kerkhof werd aangepakt, is er een toegangshek geplaatst en wordt het onderhoud ook door vrijwilligers zelf gedaan.

Daarnaast is hij bij meer activiteiten in het dorp betrokken zoals de aanleg van een kerkplein, nieuwe bestrating rond de kerk en het zalencentrum en dorpsfeesten, zoals het 150-jarig bestaan van Nieuw-Dordrecht. En hij was betrokken bij een van de grootste rommelmarkten van Noord-Nederland, de Dordtse Koepelmarkt. Ook was hij actief in de buurtvereniging ‘De Vastenow’ en tussen 1995-2010 bestuurslid van dorpshuis De Klink. Hij was mede-organisator van het lustrumfeest 20-jarig bestaan van het dorpshuis.


17. De heer Jan Bartels uit Schoonebeek (72 jaar) – RIDDER in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Bartels heeft zich jarenlang ingezet voor de zwem- en waterpolovereniging Moby Dick in Schoonebeek. Zo’n 40 jaar geleden startte hij er de waterpolotak op binnen de vereniging. Binnen de vereniging heeft hij meerdere functies bekleed, waaronder 25 jaar voorzitter en bestuurslid. Ook was hij onderdeel van de waterpolocommissie en trainer voor zowel waterpolo als zwemmen.

De Bartels was heel actief bij het organiseren van activiteiten, waaronder de grote clubactie, buitenlandse toernooien, een triatlon, nachtmarathons en uitwisseling met Amerikaanse waterpoloërs. Ook deed hij veel op het gebied van PR en sponsoring. Daardoor heeft het waterpolotoernooi een grote groei kunnen doormaken. Hij is goed in het onderhouden van relaties, van netwerken en heeft sponsoren blijvend aan de vereniging gebonden.

In zijn werkzame leven was hij leraar Lichamelijke Opvoeding. In die rol maakte hij kinderen enthousiast voor sporten en bewegen en dan met name de zwemsport. Maar hij was ook veel jaren jeugdtrainer. En hij heeft het schoolzwemmen weer nieuw leven in kunnen blazen. Niet alleen voor Moby Dick was de heer Bartels actief, ook voor de zwembond. Meer dan 15 jaar heeft hij bestuurlijke taken vervuld voor de KNZB. Hij is meer dan 25 jaar waterpolo-scheidsrechter geweest. Sinds de oprichting is de heer Bartels bestuurslid bij stichting Natuurbad De Zandpol. Hij onderhoudt de contacten met de gemeente en is bezig met de werkzaamheden in en rondom het onderhoud van het natuurbad.

(Foto Jan Anninga)
18. Mevrouw Lena Adelheid Reuvers-Beukers (91 jaar) uit Erica – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Zij kreeg het lintje thuis opgespeld door burhemeester Eric van Oosterhout (door haar hoge leeftijd en gezondheid)
Mevrouw Lena Reuvers-Beukers heeft zich jarenlang ingezet als vrijwilliger. Zij is een enorme dierenliefhebber en heeft jarenlang dieren verzorgd bij de Naobershoeve, het vroegere wildhofje. Meer dan 27 jaar was ze super vrijwilligster bij de kinderboerderij. Als de beheerder ziek was, nam zij de taken over. Ondanks haar hoge leeftijd, stond ze enkel jaren geleden nog op een hoge ladder om stro en hooi van zolder te halen. Ze wist het voor elkaar te krijgen dat er een lange tuinslang van wel 30 meter bij de Naobershoeve kwam. Dat scheelde heel wat emmers sjouwen.

Ze wist het ook precies als er een dier ontbrak: zij heeft wel eens een hele ochtend gezocht naar een jong geitje. In de beginjaren reed ze met haar autootje naar de kassen om deze helemaal vol te laden met komkommers voor de dieren. Mevrouw Reuvers-Beukers was er altijd, door weer en wind. Hierdoor zijn verschillende dieren naar haar vernoemd. Ruim 30 jaar heeft zij gecollecteerd voor de Dierenbescherming. Dat deed ze in Erica, Zwartemeer, Klazienaveen en Nieuw-Amsterdam.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda