GEMEENTE EMMEN

Energienota ‘Emmen geeft Energie’ verlengd tot 2023 ‘Emmen geeft Energie’ gaat verder.

EMMEN - De in 2017 vastgestelde energienota van de gemeente Emmen wordt verlengd tot 2023. Dit stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad. De gemeente Emmen heeft de afgelopen jaren een goede koers gevolgd op het gebied van de energietransitie. Er is veel gebeurd en de ambitie staat als een paal boven water.
Reageer!

Per 1 januari 2022 betalen per ophaalbeurt restafval in de gemeente Emmen

EMMEN - Het inzamelsysteem voor huishoudelijk afval in de gemeente Emmen gaat veranderen. Wethouder René van der Weide: “Het huidige inzamelsysteem is financieel niet houdbaar. Dat komt omdat de verbranding van het restafval dat in de grijze container zit, jaarlijks duurder wordt. Daarom voeren we per 1 januari een nieuw systeem in waarmee je beloond wordt als je minder vaak het restafval aanbiedt. Door beter ons afval te scheiden, stoppen we straks minder restafval in onze grijze container.”
Reageer!

Emmen wil geen zonnewand langs A37

EMMEN - In juni ontvingen ruim 1000 omwonenden van de A37 bij Parc Sandur, Nieuw-Amsterdam en Erica een enquête over de Zonneroute A37. Met de enquête wilde de gemeente peilen hoe bewoners staan tegenover de zonneroute en een eventuele zonnewand op deze locatie. Een merendeel is voorstander van de zonneroute als de zonnepanelen in een vlakke opstelling langs de snelweg worden gelegd (63%). Er is onvoldoende draagvlak voor een zonnewand (82% tegen).
Reageer!

Gemeente Emmen wil sneller en betere hulp voor inwoners met schulden

EMMEN - Niet alle inwoners weten dat ze kunnen aankloppen bij de gemeente als ze schulden hebben. De gemeente helpt mensen met schulden niet alleen met financiële problemen. Ook helpt zij bij problemen die daarmee te maken hebben. De herziene Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) geeft de gemeente Emmen meer ruimte om inwoners sneller, gemakkelijker en beter te helpen.
Reageer!

30 juni digitale bijeenkomst: ‘RegioCampus’ Emmen onder de loep

EMMEN - In de regio Zuid-Oost Drenthe werken het Drenthe College, NHL Stenden, de RUG, de gemeente Emmen en de provincie Drenthe samen aan de realisatie van RegioCampus Emmen. De campus richt zich met name op het vergroenen van de chemie, versterken van de maakindustrie, energie en waterstof en op zorg/welzijn en technologie. Het wordt een plek waar studenten samenwerken met bedrijven in de regio, waar kennis wordt ontwikkeld en gedeeld, waar samen met het bedrijfsleven onderzoek wordt gedaan. En waar onderwijs nieuwe vormen en inhoud krijgt op mbo, hbo en universitair niveau.
Reageer!

Ruim 3 ton coronasteun voor sportverenigingen

EMMEN - De coronacrisis heeft grote gevolgen voor sportverenigingen en stichtingen zoals zwembaden en sporthallen. Zij hebben te maken met een daling van inkomsten en hogere kosten omdat ze aanpassingen moeten doen om aan de coronarichtlijnen te voldoen. Daarnaast was het voor hen een uitdaging om leden en vrijwilligers te behouden. De gemeente Emmen wil de verenigingen weer op weg helpen met een extra financiële bijdrage. Iedere sportvereniging uit de gemeente kan tot 1 september een aanvraag doen.
Reageer!

Zuidoost-Drenthe start met "Welkom in de Buurt

ËMMEN - In de gemeente Groningen zijn al eerder Welkom in de Buurt-projecten opgezet. Voorbeelden van hiervan zijn: een buurtverbinder (het koppelen van wijkbewoners aan elkaar om gezamenlijke activiteiten te doen) of een woon-leer-werktraject voor jongeren om hun leven op de rit te krijgen.
Reageer!

Stemmen voor de Waarderingsprijs Gemeente Emmen

EMMEN - Voor de tweede keer reikt de gemeente Emmen de Waarderingsprijs uit. Met deze prijs wil de gemeente inwoners belonen voor hun inzet voor hun dorp of wijk. Bij de gemeente zijn acht heel verschillende initiatieven ingeleverd. De jury heeft daaruit vier gekozen. Inwoners kunnen tot en met 30 juni stemmen. Het initiatief met de meeste stemmen wint de waarderingsprijs.
Reageer!

Start bouw nieuwe Kindcentrum Emmer-Compascuum na de zomervakantie

EMMEN - De gemeente Emmen start na de zomer van 2021 met de bouw van het nieuwe Kindcentrum EmmerCompascuum. In het Kindcentrum worden vier basisscholen en een voorschool samen onder één dak gehuisvest. Het gaat om de basisscholen: De Meent, De Runde, De Braakhekke en De Hoeksteen. Stichting Peuterwerk en De Veldwachter geven invullen aan de voorschool in het gebouw.
Reageer!

Initiatieven indienen voor de Waarderingsprijs 2021

EMMEN - Voor de tweede keer reikt de gemeente Emmen de Waarderingsprijs uit. Met deze prijs wil de gemeente inwoners belonen voor hun inzet voor hun dorp of wijk. Alle initiatieven/projecten die inwoners voor hun buurt hebben uitgevoerd in 2020 (of dat nog steeds doen), kunnen meedingen naar de prijs. Ideeën hiervoor kunnen tot en met 9 mei ingediend worden bij de gemeente.
Reageer!

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda

Laatste nieuws
 
agenda emmen
VanSlag gaat weer open met de Leif de Leeuw Band
vr 24 sep 2021 om 20:31
Concert americana-band Mercy John in VanSlag
za 02 okt 2021 om 20:00
Pianiste en zangeres LAVALU in De Amer.
zo 03 okt 2021 om 14:00