Startsein grootschalig rioolproject in NieuwAmsterdam

NIEUW AMSTERDAM - In Nieuw-Amsterdam gaf wethouder RenÃ

Bewoners in deze directie omgeving hebben al jaren lang last van wateroverlast bij hevige regenval. De gemeente pakt dit probleem de komende tijd aan door de riolering te vernieuwen. Aansluitend daarop krijgt de straat een vernieuwde inrichting. Als alles volgens planning verloop zijn de werkzaamheden aan het einde van dit jaarafgerond.

Wat gaat er gebeuren?
Over een lengte van ongeveer 1,5 kilometer gaat aannemer Fuhler bv uit Emmen aan de slag met de riolering. Deze wordt vernieuwd en gelijktijdig komt er een nieuw regenwaterriool. De straat, de parkeerplaatsen en de voetpaden gaan er grotendeels uit. Het openbaar gebied krijgt een nieuw jasje. De plannen hiervoor zijn al in een eerder stadium met de omwonenden besproken. Op deze manier slaat de gemeente twee vliegen in één klap: aanpak wateroverlast en het in een nieuw jasje steken van een belangrijke straat in Nieuw-Amsterdam.

Een tweede leven
Om het riool te vernieuwen gaat de straat eruit. In het kader van hergebruik krijgen deze stenen op een andere locatie een tweede leven. Stichting ‘Emmense Uitdaging’ mag er gratis gebruik van maken. Deze stichting stelt het materiaal beschikbaar aan het Griendsveenpark in Erica. De Emmense Uitdaging verbindt ondernemers, overheid en onderwijs met stichtingen en verenigingen om samen maatschappelijke activiteiten mogelijk te maken, die anders niet gerealiseerd zouden worden. Wethouder René van der Weide: “Dit is een voorbeeldproject waarbij de winst vierledig is: We pakken de wateroverlast aan, we richten het openbaar gebied opnieuw in, het stimuleert de lokale werkgelegenheid en een vrijwilligersorganisatie geeft de materialen een tweede leven”.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda