€ 25.000,- voor verbouwing schoolgebouw naar buurthuis

EMMEN - Wethouder Rene van der Weide overhandigt aan Plaatselijk Belang Barger Oosterveen een cheque met het bedrag van â

,,Het schoolgebouw had geen functie meer. Verbouwing tot dorpshuis draagt bij aan de leefbaarheid in Barger Oosterveen. Daarvoor hebben we het Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken in het leven geroepen. Naast vernieuwing van centra in de dorpen en wijken, steunen we ook dit soort initiatieven uit de samenleving.”

Nieuwe subsidieronde
Naast Barger Oosterveen hebben ook Nieuw-Amsterdam/Veenoord en Emmerhout geld uit de Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken ontvangen voor initiatieven:
•€12.500,- voor Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord voor een pumptrackbaan.
•€ 45.000,- voor Wijkbelangen Emmerhout voor een multifunctioneel speelveld.
Vanaf 1 april 2017 kunnen weer aanvragen worden ingediend voor een nieuwe subsidieronde.Op gemeente.emmen.nl is meer informatie te vinden.

Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken
De regeling is bedoeld voor bewonersinitiatieven. Bewoners kunnen subsidie aanvragen voor het verbeteren van hun buurt, dorp of wijk. Dit kan zijn om verpaupering aan te pakken of om centrumvoorzieningen in het dorp of wijk in stand te houden. Ook plannen om de economie van een dorp of wijk te versterken komen in aanmerking. Er zijn nu twee subsidierondes geweest, waarmee verschillende projecten zijn gerealiseerd.

Provincie Drenthe
De projecten die mogelijke worden gemaakt uit de stimuleringsregeling Dorpen en Wijken zijn voor 50% gefinancierd uit de Regeling Dorpsinitiatieven van de provincie Drenthe.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda