Inwoners meer tevreden over ‘Emmen’

EMMEN - Om de twee jaar is er een onderzoek: Waar staat je gemeente? Een groep inwoners van Emmen krijgt een brief in de bus met de vraag om mee te werken aan dit onderzoek. De hoofdvraag is: wat vind je van Emmen?

De resultaten zijn inmiddels binnen. Voor 2016 laat het rapport zien dat de tevredenheid op alle onderdelen is gestegen ten opzichte van 2014.

Thema’s en totaalwaardering

Waardering (1-10) in 2016

Waardering (1-10) in 2014

Woon- en leefklimaat

6.5

6.3

Relatie burger-gemeente

5.9

5.6

Gemeentelijke dienstverlening

6.6

6.3

Zorg en welzijn

6.4

5.9

Totale waardering gemeente

6.6

6.2

Het onderzoek is er om erachter te komen met welk beleid de gemeente het beste aan de wensen van de inwoners tegemoet kan komen. Met de uitslag van het onderzoek is het college van burgemeester en wethouders blij. Het college wil ook graag alle inwoners bedanken die de moeite hebben geomen om mee te werken aan het onderzoek. De gemeente gaat met de adviezen en opmerkingen aan de slag.

Hulp in de buurt

Met name de tevredenheid op zorg en welzijn is gestegen. Het gaat daarbij om vrijwilligerswerk, mantelzorg en om zorgvoorzieningen. Steeds meer inwoners gaven tijdens het onderzoek aan dat ze terug kunnen vallen op familie, vrienden of buren voor zorg.

Dienstverlening

De inwoners van de gemeente Emmen ervaren de dienstverlening ook steeds beter. Uit het onderzoek blijkt dat inwoners voldoende ruimte krijgen om eigen ideeën uit te voeren. Toch blijft ook de vraag naar meer flexibiliteit van de gemeente. De gemeente is al een tijd bezig om de dienstverlening te verbeteren. Ook dit aandachtspunt neemt de gemeente mee.

Buurtbewoners zijn prettig in de omgang

Het woon- en leefklimaat in de verschillende dorpen en wijken is er op vooruit gegaan. Buurtbewoners gaan op een prettige manier met elkaar om, op dit punt scoort de gemeente Emmen hoger dan het landelijke gemiddelde. Ook voelen inwoners zich thuis in de buurt en is er voldoende groen.

Relatie burger-gemeente

Op het gebied van de relatie tussen inwoners en de gemeente scoort de gemeente het laagst.Burgemeester Eric van Oosterhout: “Een goede relatie met onze inwonersvind ik ontzettend belangrijk. Wij zijn er immers voor hen! Inwoners vragen een andere werkwijze en andere manier van contact dan vroeger. In de praktijk is het best lastig om dat te veranderen. Maar we gaan ervoor dat we over twee jaar met een dikke voldoende gewaardeerd worden”

De resultaten van het onderzoek ‘Waar Staat Je Gemeente 2016’ staanop: www.waarstaatjegemeente.nl

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda