Gemeentelijk rioleringsplan: slim en duurzaam!

EMMEN - Slim omgaan met het afvoer van water en de rioolheffing zo laag mogelijk houden; dat zijn de uitgangspunten van het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). In het plan staat hoe de gemeente Emmen de komende jaren omgaat met onder andere regen- en afvalwater. Daarnaast wordt voorgesteld de tarieven voor rioolheffing nagenoeg gelijk te houden. In oktober neemt de gemeenteraad een besluit over het nieuwe rioleringsplan.


De gemeente Emmen heeft 1280 kilometer aan riolering. Waarvan het grootste deel in de jaren 60/70 is aangelegd. Alle rioleringsbuizen in één keer vervangen, betekent een investering van ongeveer € 1 miljard. Wethouder René van der Weide: “Als we dit blind vervangen na 65 jaar, dan zou dat een enorme stijging van de rioollasten voor onze inwoners betekenen. Daarom moeten we blijven investeren in slimme en duurzame manieren om het water op te vangen en af te voeren. Een voorbeeld hiervan is de keuze om de riolering niet meer te vervangen op basis van leeftijd, maar op basis van de staat van onderhoud, functie en locatie. Slimmer omgaan met je spullen, zodat we het tarief voor onze inwoners zo laag mogelijk kunnen houden.”

Scheiden afval- en regenwater
De gemeente gaat door met het scheiden van regen- en afvalwater. Bij rioolvervanging komen er nieuwe rioolbuizen waar schoon regenwater wordt gescheiden van vervuild water (bijv. toilet). Ook het regenwater van daken van inwoners wordt aangesloten op het regenwaterriool.
Ook worden eerst de gebieden aangepakt die bij hevige regenval het meeste overlast hebben. Daarnaast blijft het bestaande beleid gelden: wordt er aan de weg gewerkt, dan wordt gekeken of dit te combineren is met vervanging van het riool en vice versa

Wateropslag
Op steeds meer plekken worden grasvelden en andere groenstroken lager aangelegd om water op te vangen tijdens hevige buien. Zoals bij de Elkingeslag in Angelslo. Met vaststelling van het GRP is geld beschikbaar voor het oplossen van de wateroverlast in dat gebied. Naast het aanleggen van een bergingsvijver, wordt de riolering in de omgeving vervangen door een gescheiden riool.

Rioolheffing
De rioolheffing blijft gelijk tot 2020. Daarna volgt een beperkte stijging. Gemiddeld betalen inwoners van de gemeente Emmen per huishouden € 186,- per jaar. In 2023 zit het gemiddelde bedrag op € 201,- per jaar. De lichte stijging heeft te maken met de toename van rioolkosten die de gemeente Emmen verwacht.


Regionale samenwerking
Het Gemeentelijk Rioleringsplan is in samenwerking met de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hardenberg en Ommen en de waterschappen Vechtstromen en Hunze en Aa’s opgesteld. Door deze samenwerking is er beleid op elkaar afgestemd, gebruik gemaakt van elkaars kennis en wordt er gezamenlijk maar liefst € 4 miljoen per jaar aan kosten bespaard.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda