Nieuw centrumgebied Nieuw-Amsterdam feestelijk geopend

NIEUW AMSTERDAM - Woensdagmiddag werd het vernieuwde centrum van Nieuw-Amsterdam officieel geopend door wethouder Rene van der Weide. Na een uitstekende samenwerking tussen de gemeente en de projectgroep -Bruisend Nieuw Amsterdam- was het eindelijk zover! Dewerkzaamheden zijn afgerond en we kunnen met gepaste trots hetresultaat bewonderen. Samen met de inwoners, ondernemers en de Provincie Drenthe hebben we Nieuw-Amsterdam nog mooier kunnen maken.


Wat ging er aan vooraf?
In 2010 waren verschillende ondernemers en inwoners de leegstand en verpaupering in en rondom het centrum van Nieuw-Amsterdam meer dan zat. Ondernemers en inwoners sloegen de handen ineen onder de naam ‘Bruisend Nieuw-Amsterdam’. Samen met de gemeente Emmen maakten ze een plan voor een vernieuwd centrum. Dit plan had als doel het versterken van het centrumgebied van Nieuw-Amsterdam in combinatie met de recreatievaart.

In augustus 2016 is gestart met de uitvoering. In het centrum is het gebied van de voorgevels van de panden aan de Vaart zz tot aan de waterkant volledig opnieuw ingericht. Aandachtspunten hierbij waren goede bereikbaarheid, voor de ondernemers voldoende parkeerruimte, aandacht voor de fietsers en voetgangers en een sterke verbinding tussen
de vaarroute en het centrumgebied.
Langs de waterkant is een kade aangelegd. Boten kunnen hier afmeren, er zijn voorzieningen voor water, stroom, douche en toilet. De kade nodigt inwoners en bezoekers gelijktijdig uit om een ommetje door het centrum te maken.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda