Meer ruimte voor nieuwe culturele initiatieven in Emmen

EMMEN - Meer geld voor nieuwe culturele initiatieven, een versteviging van de bestaande culturele basis, investeren in het Mensenpark als broedplaats voor kunst, cultuur en innovatie en erfgoed en kleine musea verder professionaliseren. Dat zijn enkele ambities van de gemeente Emmen op het gebied van kunst en cultuur voor de komende vier jaar.


Het college heeft de concept-cultuurnota ‘Van Goede Grond’ vrijgegeven voor inspraak. Iedereen kan hierop reageren; daarvoor wordt een inloopbijeenkomst gehouden in de Grote Kerk op zaterdag 7 oktober van 11.00 tot 17.00 uur tijdens het Grote Voor Elkaar Festival.

“Emmen was dé culturele gemeente van Drenthe in 2015 en 2016, maar eigenlijk blijven we dat gewoon,” zegt cultuurwethouder Robert Kleine. “Cultuur moet blijven groeien en bloeien. Daar zetten we met deze nieuwe cultuurnota op in. Wij blijven de culturele instellingen in onze gemeente ondersteunen, maar maken ook geld vrij om nieuwe culturele initatieven aan te jagen. We hebben tijdens Van Goede Grond gezien dat dat goed werkt. De culturele voedingsbodem in Emmen is goed.”

Buurtcultuurfonds
De gemeente Emmen steekt ruim 7,3 miljoen euro per jaar in kunst en cultuur. De culturele basis moet stevig blijven, daarom wordt het grootste deel uitgetrokken voor de grotere culturele instellingen, waaronder de bibliotheek en Atlas Theater. Het budget voor nieuwe inititatieven is verhoogd van 1 ton naar 2 ton per jaar, naast de subsidieregelingen. Een nieuw op te richten Kunstcommissie -met experts van binnen en buiten Emmen, in wisselende samenstelling- krijgt een rol bij het verstrekken van opdrachten aan de kunstsector om het kunstklimaat te versterken of te adviseren bij culturele vraagstukken. Het nieuwe Buurtcultuurfonds is bedoeld om kunst en cultuur in de dorpen en wijken voor alle inwoners dichtbij en bereikbaar te maken. Het helpt inwoners om zelf culturele evenementen te ontwikkelen op een laagdrempeldige manier. Op het gebied van erfgoed en kleine musea wordt geïnvesteerd door Museum Collectie Brands te professionaliseren als erkend museum. En het college wil graag nieuwe creatieve verbindingen zien tussen gesubsidieerde instellingen en marktpartijen, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie of gezondheid.

Waardering
“Inwoners van onze gemeente waarderen cultuur steeds meer en doen er vaker zelf aan mee,” aldus wethouder Kleine. “Met cultuur willen we jong en oud bereiken. Kinderen die op jonge leeftijd in aanraking komen met kunst en cultuur kunnen talenten ontdekken en ontwikkelen. Cultuur biedt ouderen plezier en zorgt ervoor dat ze in contact blijven met de samenleving. Alle inwoners moeten kunnen genieten van kunst en cultuur.”
Dat cultuur leeft in de gemeente Emmen, blijkt uit de uitkomsten van de Cultuurmonitor, die dit voorjaar is gehouden. De uitkomsten hiervan worden gepresenteerd tijdens de inloopbijeenkomst op zaterdag 7 oktober in de Grote Kerk. Iedereen is hierbij van harte welkom.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda