Start werkzaamheden centrumgebied Schoonebeek

SCHOONEBEEK - Woensdag 8 november was het zover en klonk het startsein van de werkzaamheden in het centrumgebied van Schoonebeek. Het startsein werd gegeven door Werkgroep Centrum Schoonebeek en wethouder René van der Weide. Inwoners en ondernemers uit Schoonebeek sloegen in 2015 de handen ineen om een plan te bedenken om het centrum aantrekkelijker en verkeersveiliger te maken. De werkgroep kwam hiermee bij de gemeente en samen met de gemeente is dit plan verder uitgewerkt.


Op de foto onthult René van der Weide samen met Werkgroep Centrum Schoonebeek het bouwbord.(foto Jan Anninga)

Het college van burgemeester en wethouders heeft € 1 miljoen beschikbaar gesteld uit het Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken om de eerste fase van het plan uit te voeren. Aannemersbedrijf Hemmen uit Emmen gaat het werk uitvoeren. Verwacht wordt dat de werkzaamheden ongeveer 1 jaar duren.

Bert Kolkman van Werkgroep Centrum Schoonebeek: “Mede dankzij de inbreng van veel inwoners, de medewerking van deskundige vrijwilligers en de samenwerking met de gemeente is de werkgroep er in geslaagd om van plan naar uitvoering te komen. Het doel om Schoonebeek toekomst bestendig te maken komt met de vernieuwing van het centrum en de renovatie van de Europaweg weer een stuk dichterbij.”
Wethouder René van der Weide is ook zeer te spreken over de samenwerking: “Een leefbaar dorp heeft een aantrekkelijk centrum nodig. In Nieuw-Amsterdam is dit afgerond, in Erica is de vernieuwing in volle gang en nu zijn we ook gestart in Schoonebeek. En het mooiste van al deze projecten is dat de ideeën uit het dorp zelf komen! We zijn nu gestart met fase 1 van het project. Maar we willen na deze fase direct aansluitend met fase 2 starten.”

Plan centrum Schoonebeek
Het centrumgebied van Schoonebeek moet weer voldoen aan de tijd van nu. De Europaweg verdeelt het centrumgebied in tweeën en het profiel van de weg nodigt uit tot hoge snelheden. Dit is de basis geweest voor het plan. Het werk is in twee fasen opgeknipt. In fase 1 gebeurt het volgende:
- De Europaweg herinrichten met aansluitende fiets- en voetpaden
- Omgeving van het ‘t Aole Gemientehoes, de kerk en aansluitende parkeerplaats vergroenen
In fase twee wordt het Pallertplein ingericht als parkeer- en verblijfsruimte. Voor deze fase is ook budget, maar er lopen nog gesprekken met pandeigenaren. Er ligt nu een eerste schetsontwerp dat na overleg met het dorp is vastgesteld. Dit wordt in nauw overleg met de werkgroep en de gemeente uitgewerkt tot een inrichtingsplan.

Stimuleringsfonds 1 miljoen voor fase 1
Voor dit project betaalt de gemeente een bijdrage van € 1 miljoen uit het Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken. Met dit fonds heeft het college geld beschikbaar gesteld voor een aantrekkelijke omgeving. Dit is belangrijk voor de leefbaarheid en de vitaliteit van dorpen en wijken. Leegstand, achterstallig onderhoud en verpaupering moeten daarmee worden bestreden.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda