Sloop van zes gemeentelijke gebouwen

EMMEN - De gemeente Emmen laat zes gemeentelijke gebouwen slopen. Deze gebouwen staan leeg of komen binnenkort leeg te staan. Als gemeentelijke gebouwen leeg komen te staan, worden deze verkocht of gesloopt. Panden met kwaliteit worden verkocht. Gebouwen die zeer slecht en niet meer op te knappen zijn, zoals in dit geval, worden gesloopt.

Wethouder Jisse Otter: “Leegstaande gebouwen leveren geen bijdrage aan de leefbaarheid van een dorp of wijk. Daarom is het van belang dat gebouwen die niet langer bruikbaar zijn snel worden gesloopt. Dit voorkomt overlast.”

Het gaat om de volgende gebouwen:
1. Het Waal33 in Emmerhout. Het gebouw van de voormalige openbare basisschool de Kubus staat leeg. Na de sloop wordt deze locatie tijdelijk ingezaaid met gras en is het beschikbaar voor de ontwikkeling van woningbouw en/of maatschappelijke voorzieningen.

2. Heemingeslag 31 in Angelslo. Het gebouw van de voormalige basisschool De Vijverkroost. De gemeente gaat met omwonenden in gesprek over de nieuwe invulling van deze locatie.

3. Laan van de Eekharst 169A in Emmerhout. De voormalige gymzaal wordt niet meer gebruikt en staat leeg. Na de sloop wordt deze locatie ingezaaid met gras.

4. Postweg 123 in Barger-Compascuum. Zodra de Carnavalsvereniging ’t Stiekelzwien verhuisd is naar het naastgelegen gebouw De Collink wordt dit gebouw gesloopt. Na de sloop wordt deze locatie ingezaaid met gras.

5. Angelsloërdijk13B-13C in Emmen Centrum. Het Esdal College heeft dit gebouw nog voor een klein deel in gebruik. Het gebouw wordt gesloopt zodra de school voor deze activiteiten andere huisvesting heeft. Er is nog niet bekend wat er met deze locatie gaat gebeuren, we gaan dit daarom eerst inzaaien met gras.

6. Elzenstraat 4 in Veenoord. Dit gebouw wordt gesloopt zodra Kindcentrum Duimelot andere huisvesting heeft. Nadat het gebouw gesloopt is, wordt deze locatie eerst ingezaaid met gras. Woningcorporatie Woonservice Drenthe verkent de mogelijkheden voor woningbouw voor deze locatie in de toekomst.

De gemeente is druk bezig met de voorbereidingen voor de sloop. De gebouwen 1 tot en met 3 worden begin 2018 gesloopt. Zodra er meer informatie bekend is over de sloop van de gebouwen, informeert de gemeente de omwonenden hierover.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda