Nieuwe koers EMCO-groep succesvol

EMMEN - De nieuwe koers van de EMCO-groep levert goede resultaten op. Het financiële resultaat over 2017 is 1,5 miljoen beter dan begroot. Ook het tekort op de meerjarenbegroting is naar beneden bijgesteld. In deze nieuwe aanpak bouwen de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn de EMCO-groep om naar een Werkleerbedrijf voor een brede groep werkzoekenden.


Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Menso NV. De voordelen door deze samenwerking en de gezamenlijke huisvesting met Menso NV zorgen voor dit financiële resultaat.

Beschut Werken
De drie gemeenten hebben de opdracht om het Nieuwe Beschut Werken uit te voeren aan de EMCO-groep gegund. Deze wet verplicht gemeenten banen beschikbaar te stellen voor werkzoekenden, die vanwege hun beperkingen veel begeleiding en een grote aanpassing van de werkplek nodig hebben. In tegenstelling tot veel andere gemeenten, hebben we in onze regio de voorgeschreven aantallen vrijwel gehaald. In 2017 hebben 24 arbeidsbeperkte mensen een arbeidscontract gekregen.

Duale trajecten Inmiddels volgen ook 38 inburgeraars zogeheten duale trajecten. Dit betekent dat zij naast hun inburgeringscursus vier dagdelen per week meewerken op één van de afdelingen van de EMCO-groep. Zo worden zij voorbereid op een toekomstige baan. Deze personen zijn aangemeld door Menso NV.

Tevredenheidsonderzoek In de tweede helft van 2017 is de EMCO-groep gestart met een onderzoek naar de tevredenheid van haar medewerkers over hun werk. De eerste uitkomsten laten zien dat het grootste deel van de medewerkers het goed naar de zin heeft binnen de EMCO-groep.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda