Wethouder Kleine overhandigt Leerplichtkoffer aan groep-achters OBS de Iemenhof

EMMEN - Samen met de leerplichtambtenaar ging wethouder Robert Kleine vandaag op bezoek bij groep acht van OBS de Iemenhof in Schoonebeek. Vandaag was dè dag om de leerlingen meer te vertellen over het recht op onderwijs, want het is de Dag van de Leerplicht.

Wethouder Kleine: “Ik vind het belangrijk dat we leerlingen laten zien dat we in Nederland recht op onderwijs hebben en wat dat betekent. Daarnaast denk ik dat we leerlingen moeten motiveren om school af te maken met een diploma dat kans op werk biedt. Vroegtijdig schoolverlaten is daarbij onacceptabel. Door samen op te trekken met leerlingen, ouders en school, voorkomen we schooluitval en creëeren we een beter toekomstperspectief voor leerlingen. ”

Leerplichtkoffer
Team Jongeren en Leerplicht van Menso N.V. heeft voor deze gelegenheid een leskoffer ontwikkeld met een quiz over het belang van onderwijs, informatie over de leerplicht en ziekteverzuim en materiaal om de klas mee aan te versieren. In totaal gaan negen Leerplichtkoffers rouleren op de basisscholen in de gemeente Emmen.

Dag van de Leerplicht
Het doel van de Dag van de Leerplicht is om de leerplicht onder de aandacht te brengen bij leerlingen, ouders, scholen en andere betrokkenen. Door jongeren te stimuleren, wil de overheid uiteindelijk schooluitval terugdringen.

Leerplichtwet
Volgens de leerplichtwet moeten kinderen en jongeren verplicht naar school vanaf hun vijfde tot en met het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Daarna geldt de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat alle jongeren tot hun 18e jaar onderwijs moeten volgen, tenzij ze een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of MBO2-diploma. Dit biedt jongeren een betere kans op de arbeidsmarkt en het helpt hen ma


Het moment van overdracht van de Leerplichtkoffer met geheel links Jeanine Kuiper leerkracht groep 8, (staand) leerplichtambtenaar Natasja de Vries, rechts wethouder Robert Kleine. ( fotograaf Jan Anninga).

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda