Subsidie voor Plaatselijk Belang Barger-Oosterveen

EMMEN - Plaatselijk Belang Barger-Oosterveen ontvangt een subsidie van €28.000,- uit het Stimuleringsfonds voor Dorpen en Wijken. Met deze subsidie wordt een nieuwe inrichting van het terrein van buurtgebouw ‘De Dobbe’ gerealiseerd.


Wethouder René van der Weide: “Met de Stimuleringsregeling geven we al een aantal jaren financiële steun om de uitvoering van ideeën die inwoners hebben om hun eigen leefomgeving te verbeteren, mogelijk te maken. De ideëen die Plaatselijk Belang Barger-Oosterveen heeft dragen bij aan de leefbaarheid in het dorp.”

Buurtgebouw ‘De Dobbe’ speelt een grote rol bij het in stand houden van de vitaliteit en de leefbaarheid in Barger-Oosterveen. Wekelijks worden hier goed bezochte activiteiten georganiseerd voor verschillende doelgroepen. Daarnaast maken meerdere verenigingen gebruik van het buurtgebouw. Plaatselijk Belang Barger-Oosterveen gaat aan de slag met een nieuwe inrichting van het terrein. Hier komen extra parkeerplaatsen die zorgen voor minder parkeren aan de openbare weg en een hogere verkeersveiligheid. Ook verplaatst men de aanwezige speeltoestellen, voor een meer veilige speelomgeving.

Stimuleringsfonds Dorpen en Wijken
Met de ‘stimuleringsregeling Dorpen en Wijken’ kunnen inwoners financiële ondersteuning aanvragen voor de verbetering van hun omgeving. Van 1 maart 2019 tot 1 mei 2019 is het weer mogelijk subsidieaanvragen in te dienen.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda