‘Idee voor mijn buurt’ gaat weer van start

EMMEN - Ook dit jaar kunnen inwoners van de gemeente Emmen weer ideeën inleveren om hun buurt of wijk te verbeteren. Voor ‘Idee voor mijn buurt’ is in 2021 in totaal € 48.000,-beschikbaar. Inwoners die een idee hebben om hun buurt gezelliger te maken, de openbare ruimte in te richten, de veiligheid te vergroten of onderlinge hulp in de buurt te verbeteren, kunnen dit plan indienen bij de gemeente.


Voorwaarde is dat er brede steun in de buurt is én dat inwoners zelf ook meehelpen. Het idee kan tot 1 oktober 2021 ingediend worden. Iedere maand beoordeelt een commissie of de binnengekomen ideeën aan de spelregels voldoen.

Burgemeester Eric van Oosterhout: “Inwoners weten vaak heel goed wat er nog mist in hun buurt. En kunnen en willen graag zelf ook meehelpen om hun buurt te verbeteren. Als gemeente juichen we dat toe en willen we helpen met geld, materiaal, advies of kennis. Zo maken we onze gemeente samen steeds een beetje mooier”.

Indienen van ideeën

Inwoners kunnen hun plan indienen bij de gemeente via de website van de gemeente. Hier staan ook de spelregels vermeld, waar een idee aan moet voldoen. Er is ook een papieren formulier op te vragen bij de gemeente. Op gemeente.emmen.nl/ideevoormijnbuurt staat uitgebreide informatie over dit onderwerp.

Toegekende ideeën 2020

Ondanks corona, hebben in het afgelopen jaar 12 projecten een bijdrage gekregen van de gemeente voor Idee voor mijn buurt. Voorbeelden zijn:

• Nestkastjes voor de bestrijding van de eikenprocessierups

• Bebording voor een wandelroute

• Verkeersborden ‘spelende kinderen’

• Techniek voor het webportaal van een dorpskrant

• Schoonmaakacties

• Picknickbank bij een jeu de boules baan

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda