Emmen zet in op forse groei woningvoorraad

EMMEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft de Woonvisie - BuitengeWoon Thuis in Emmen- vastgesteld. Deze Woonvisie is het startsein voor een forse groei in de kwaliteit en het aantal woningen in de gemeente. Er is een grote vraag naar diverse, goede en betaalbare woningen. Daarom zet Emmen met deze nieuwe woonvisie in op groei. De ambitie is om tot aan 2030 in totaal 4000 woningen te bouwen, waarbij er in alle dorpen en wijken nieuwbouwmogelijkheden komen, aldus wethouder Jisse Otter.


Ontwikkelingen vragen om nieuwe woonvisie
De woningmarkt is in de afgelopen jaren enorm veranderd. De vraag naar woningen is sterk toegenomen. Er is een verwachte huishoudensgroei en er zijn ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid en migratie. Dit vraagt om een koerswijziging in het woonbeleid. Deze nieuwe woonvisie geeft duidelijke richtlijnen en biedt kaders om de ambities in de dorpen en wijken op te pakken.

Diversiteit en verduurzaming
Emmen zet niet alleen in op nieuwbouw en het toevoegen van woningen. Ook komt er meer diversiteit in het woningaanbod. De woonvisie richt zich daarom ook op herstructurering en renovatie van bestaande woningen en wijken. Verduurzaming, klimaatadaptie en het verbeteren van de leefbaarheid zijn belangrijke aspecten die hierin meegenomen worden. ‘We willen dat onze huidige en nieuwe inwoners een plek kunnen vinden waar ze niet alleen graag wonen, maar waar ze zich ook thuis voelen in hun woonomgeving. Met de ambities in deze woonvisie bieden we onze inwoners een betere kans om een wooncarrière te maken in hun eigen omgeving’, zegt Otter.

Ruimte voor vernieuwende woonconcepten
Voor een groeiende groep mensen is wonen meer dan een appartement of grondgebonden woning. Door allerlei demografische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn inwoners steeds flexibeleruwe woonconcepten zoals flexwonen, co-living, Tiny houses en delen van voorzieningen. Emmen wil ruimte geven aan deze woonvormen.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda