Start openbare verkoopprocedure voormalige Ambachtsschool Stationsstraat / Weerdingerstraat

EMMEN - Op woensdag 15 februari start de gemeente Emmen een openbare verkoopprocedure voor het pand van de voormalige Ambachtsschool aan de Stationsstraat, inclusief enkele aangrenzende percelen aan de Weerdingerstraat. In het gebouw was tot enkele jaren geleden het Esdal College gehuisvest.


Voor de ontwikkeling van deze locatie heeft de gemeente een gebiedsvisie vastgesteld. De gemeente zoekt nu een partij die tot herontwikkeling van de locatie wil komen. Het is daarbij de bedoeling dat de later aangebouwde bebouwing aan de Weerdingerstraat gesloopt wordt en dat het karakteristieke pand aan de Stationsstraat een nieuwe, toekomstbestendige invulling krijgt.

Combinatie van functies
In 2021 heeft de gemeente in samenspraak met de omgeving een gebiedsvisie ontwikkeld en vastgesteld. Hierin is plaats voor appartementen aan de Weerdingerstraat en een toekomstbestendige nieuwe invulling van het karakteristieke gebouw aan de Stationsstraat. Wethouder Jisse Otter: ‘Ontmoeten en ondernemen, beleving en uitstraling staan centraal in de ontwikkeling van dit gebied. Dit kan met een combinatie van functies, zoals bijvoorbeeld wonen en werken. Maar we staan ook open voor ook onderwijs of horeca. Met deze herontwikkeling willen we een nieuwe en positieve impuls geven aan het gebied. Het weer zichtbaar maken van de oorspronkelijke kwaliteit en het karakter van het gebouw is voor ons een belangrijke voorwaarde’.

Informatie verkoopprocedure
Geïnteresseerde partijen kunnen meer informatie opvragen via www.emmen.nl/ambachtsschool. Hier zijn alle documenten op te vragen die betrekking hebben op de openbare verkoopprocedure, waaronder de eisen die de gemeente stelt, de contactpersoon voor de verkoopprocedure en de planning.

Tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen
De voormalige Ambachtsschool wordt, voordat het pand wordt verkocht, tijdelijk ingezet voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De verkoopprocedure van het pand gaat ondertussen van start. De levering van het pand aan de nieuwe eigenaar wordt uitgesteld tot ten minste 31 december 2024. Indien opvang langer nodig is, kan de levering uitgesteld worden tot uiterlijk 31 december 2025. Daarna wordt het pand overgedragen aan nieuwe eigenaar. Op deze wijze kan uitwerking van de plannen samen met de te selecteren marktpartij plaatsvinden gedurende de termijn van tijdelijke opvang

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda