Terrassen in Emmen krijgen blijvend de ruimte

EMMEN - Tijdens de coronapandemie in het voorjaar van 2021 verruimde de gemeente Emmen tijdelijk haar terrassen. Dit werd toen toegestaan omdat mensen gepaste afstand van elkaar moesten houden, maar wel buiten op terrassen mochten plaatsnemen. De gemeente kwam hiermee tegemoet aan de wensen van de horecaondernemers en inwoners. Nu de coronamaatregelen achter de rug zijn, is er bij zowel de eigenaren als bij de gemeente behoefte aan meer duidelijkheid over het vervolg. Vanuit deze wens en omdat er vanuit het verleden geen afspraken waren, heeft het college van burgemeester en wethouders deze week nieuw terrassenbeleid vastgesteld.


Wethouder Guido Rink:
"Met het nieuwe terrassenbeleid hopen we meer duidelijkheid te geven aan horecaondernemers, bijvoorbeeld over aan welke afmeting hun terras moet voldoen. Zo kunnen ondernemers een betere inschatting maken of eventuele investeringen in tafels en stoelen nodig zijn. Voor de gemeente biedt het nieuwe beleid meer duidelijkheid als het gaat om veiligheid, leefbaarheid en handhaving".

Toegankelijkheid
In het nieuwe terrassenbeleid staan ook afspraken over de toegankelijkheid van de ruimte rondom de terrassen. Zo is individueel gekeken naar inpassing van het terras waarbij rekening is gehouden met alle functies en gebruikers in het gebied zoals loop- en fietsroutes, ruimte voor hulpdiensten, marktfunctie en ook bereikbaarheid van winkels en evenementen.

Terrassen dragen bij aan levendigheid en leefbaarheid
Tijdens corona is gebleken dat terrassen zorgen voor een aantrekkelijk en levendige gemeente. Deze positieve werking van terrassen wil de gemeente graag behouden. Bovendien zorgen volle terrassen voor meer verblijfstijd van bezoekers in centra, waarvan ook andere ondernemers kunnen profiteren.

Daarnaast zorgt het voor behoud van de centrumfuncties in de dorpen en daarmee de leefbaarheid. Voor de inrichting van de terrassen krijgen ondernemers de ruimte om een eigen identiteit aan het terras te geven. Er zijn geen regels voor kleur en kwaliteit van het meubilair opgenomen in het nieuwe beleid. Om de openbare ruimte niet te rommelig te laten ogen, zijn de mogelijkheden voor het afschermen van terrassen, het plaatsen van materialen buiten de vergunde ruimte en het toepassen van reclame wel beperkt.

Samenspraak met horecaondernemers
Het nieuwe terrassenbeleid is tot stand gekomen in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland en de horecaondernemers. Ook zijn uitkomsten besproken met Erkende Overlegpartners en met de leden van de gemeenteraad. Alle ondernemers ontvangen een exploitatievergunning met een tekening van het terras. Het nieuwe terrassenbeleid is te bekijken op www.emmen.nl/terrassenbeleid.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda