Uitbreidingsmogelijkheden voor cliëntenraad gemeente Emmen

emmen - Inwoners van Emmen die gebruikmaken van de minimaregelingen of van schulddienstverlening kunnen nu lid worden van de cliëntenraad van de gemeente. Tot nu toe was dit alleen mogelijk voor inwoners die gebruik maken van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Deze verandering komt doordat de gemeente Emmen de verordening voor de cliëntenraad heeft aangepast.


De gemeente vindt het belangrijk om inwoners te betrekken bij het minima-, inkomens- en re-integratiebeleid. Daarom vraagt de gemeente bij de ontwikkeling van dit beleid advies aan de cliëntenraad. Ook denkt de cliëntenraad mee over de uitvoering van Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. De cliëntenraad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies geven.

De cliëntenraad behartigt ook de gezamenlijke belangen van de mensen die zij vertegenwoordigen. Het gaat dan om het gemeentelijk beleid en de gevolgen ervan voor de hele groep. De leden van de cliëntenraad zijn ervaringsdeskundig. Dat wil zeggen dat ze een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, werken in de sociale werkvoorziening of een inkomen hebben tot 120% van de bijstandsnorm. Ook inwoners die gebruikmaken van de minimaregelingen of schulddienstverlening kunnen lid worden van de cliëntenraad. Bij schulddienstverlening gaat het om inwoners die bijvoorbeeld een traject volgen voor budgetcoaching, budgetbeheer, schuldenregeling of wettelijke schuldsanering.

Inwoners die interesse hebben om lid te worden van de Cliëntenraad kunnen kijken op cliëntenraad-emmen.nl of mailen naar secretariaat@cliëntenraad-emmen.nl.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda