1e regionaal woonzorgakkoord van Nederland getekend

EMMEN - Woensdag 6 december 2023 hebben vertegenwoordigers van inwoners uit Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen samen met 35 partijen het eerste regionaal woonzorgakkoord van Nederland getekend. Met dit akkoord spreken zij uit samen te werken aan gezonde, inclusieve en informele wijken en dorpen met een passend woningaanbod waar inwoners zo lang, prettig en zelfstandig mogelijk kunnen wonen.


Een gezamenlijk woonzorgakkoord met meerdere gemeenten en organisaties, is uniek in Nederland. Dit akkoord gaat niet alleen om het (ver)bouwen van woningen, maar ook om ondersteuning, welzijn en zorg voor inwoners. De drie gemeenten werken hierin samen met inwoners en met woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, bibliotheken, zorgkantoor en zorgverzekeraars. De inwoners zijn vertegenwoordigd door de participatie- en adviesraden, huurdersorganisaties en ouderenbonden van de drie gemeenten.

Belangrijke rol voor de inwoners
Dit woonzorgakkoord is opgesteld door zowel inwoners als betrokken organisaties. Martien Reidsma van de participatieraad in Borger-Odoorn is vanaf het eerste moment actief. “Hoe mooi is het dat wij als inwoners vanaf het begin van dit proces betrokken zijn. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest in dorpen en wijken waar over de uitvoering gesproken is. Dit is vertaald in dit woonzorgakkoord. Er zijn voldoende signalen dat inwoners graag in hun eigen omgeving willen blijven wonen. En ik heb er alle vertrouwen in dat we dat met deze partijen kunnen realiseren."

Proeftuinen
Er is in Geesbrug, Buinerveen en Klazienaveen al ervaring opgedaan met het concreet maken van het woonzorgakkoord. Zo is er in Buinerveen een Buurtkamer waar inwoners elkaar ontmoeten bij een kopje koffie, maar waar ze ook terecht kunnen met diverse vragen. En in Klazienaveen is een huisartsenpraktijk gestart met het samenbrengen van alle partijen binnen het sociaal domein. Het doel is de leefbaarheid in het dorp te verbeteren. Hierbij gaat het om een manier van samenwerken waarbij niet elke vraag om ondersteuning meteen een zorgvraag hoeft te zijn. Ook komt er een doorbraakcommissie die belemmeringen gaat wegnemen voor inwoners die vanuit Wmo-zorg thuis overgaan naar WLZ-zorg thuis of bijvoorbeeld in een verpleeghuis.

Van landelijke akkoorden naar de praktijk in Drenthe
Het regionale woonzorgakkoord is een concrete uitwerking van twee landelijke akkoorden: het programma woningbouw van demissionair minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en het Integraal Zorgakkoord van demissionair ministers Ernst Kuiper (VWS) en Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport). Op regionaal niveau zijn deze landelijke akkoorden door de drie gemeenten uitgewerkt tot een woonzorgvisie. Deze visie is nu in het akkoord vertaald naar concrete afspraken. (foto Guido Hansman)

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda