Forum Voor Democratie Drenthe stelt vragen over snelheidsbeperking hulpdiensten

ASSEN - Het FVD Drenthe vindt de snelheidsbegrenzing van 100 kilometer per uur op snelwegen zeer ondoordacht. Niet alleen is het symboolpolitiek maar in het geval dat elke seconde telt kunnen aanrijtijden voor hulp-diensten ook langer worden, met alle gevolgen van dien. Daarom diende het FVD Drenthe de onderstaande vragen in bij de Provinciale Staten om er zeker van te zijn dat er alles aan gedaan wordt om gevaarlijke situaties voor hulpbehoevende burgers te voorkomen.ondoordacht.


Niet alleen is het symboolpolitiek maar in het geval dat elke seconde telt kunnen aanrijtijden voor hulp-diensten ook langer worden, met alle gevolgen van dien. Daarom diende het FVD Drenthe de onderstaande vragen in bij de Provinciale Staten om er zeker van te zijn dat er alles aan gedaan wordt om gevaarlijke situaties voor hulpbehoevende burgers te voorkomen.

Namens Hendrikus Velzing van Forum Voor Democratie zijn schriftelijke vragen gesteld in de Provinciale Staten van Drenthe over de maximum snelheid voor hulpdiensten:

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe.
De fractie van FVD verzoekt schriftelijke beantwoording door het college van GS van navolgende vraag ex artikel 59 RvO: Op dit moment mogen hulpdiensten volgens een verkeersregeling de rijbaan gebruiken met een snelheid van maximaal 40 kilometer per uur boven de ter plaatse geldende maximumsnelheid. Als op 130-wegen vanaf half maart nog maar 100 mag worden gereden, dan daalt de toegestane maximumsnelheid voor hulpdiensten ook met 30 kilometer per uur.

In Nederland geldt de norm dat een ambulance in 95% van de spoedeisende gevallen binnen 15 minuten ter plaatste moet zijn. Ambulancediensten hebben intussen al gewaarschuwd voor langere aanrijtijden als gevolg van het verlagen van de maximumsnelheid. Minister Van Nieuwenhuizen houdt er voorlopig echter aan vast dat ook hulpdiensten op snelwegen voortaan minder hard kunnen rijden. Enkele partijen in de Tweede Kamer hebben al vraagtekens bij de veiligheid hiervan gesteld. De minister gaat wel samen met ambulancediensten in de gaten houden of de nieuwe regels werken.

FVD Drenthe maakt zich ernstig zorgen over deze niet door ons gesteunde maatregel en vraagt zich af of u de kwaliteit van de veiligheid van en hulpverlening aan onze inwoners zonder afbreuk van de gestelde eisen kunt blijven garanderen. Onze vragen aan het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe zijn dan ook:

1. Is het nodig extra ambulances gestationeerd te krijgen in de provincie vanwege de gevolgen van het aanpassen van de maximumsnelheid en zo ja, op welke termijn is dit gerealiseerd?

2. Is het College van Gedeputeerde Staten bereid om met de verantwoordelijke minister in overleg te treden over het verhogen van de maximumsnelheid voor hulpdiensten?

3. Is het College van Gedeputeerde Staten in overleg met provinciale ambulancediensten? Zo nee, gaat het College van Gedeputeerde Staten dat op korte termijn doen?

4. Wat gaat het College van Gedeputeerde Staten doen om ervoor te zorgen dat de norm, dat een ambulance in 95% van de spoedeisende gevallen binnen 15 minuten ter plaatste moet zijn, haalbaar en gehandhaafd blijft?

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda

Laatste nieuws
 
agenda emmen
Mee®doen Schoonebeek, het is mooi geweest!
za 23 okt 2021 om 16:00
Shadow band Shadowski en Klaas Hummel in CH50+
zo 24 okt 2021 om 14:30
Meer mensen met een beperking politiek actief in Drenthe
do 28 okt 2021 om 16:30