18e Sportverkiezing Gemeente Emmen

EMMEN - Op zaterdagavond 26 januari 2019, staat in de grote zaal van Fletcher Hotel Emmen voor de 18e keer de jaarlijkse SPORTVERKIEZING GEMEENTE EMMEN op het programma. De voorbereidingen voor dit Emmer sportfestijn zijn alweer in volle gang.


De winnaars van 2018. Sportman Kjeld Nuis ontbreekt op deze foto.

De organisatie vraagt de sportverenigingen binnen de gemeente Emmen om medewerking bij de totstandkoming van de lijsten met genomineerden voor de onderscheidingen van sportvrouw, sportman, sporttalent, sportploeg en sportvrijwilliger. Ook zal er weer een speciale juryprijs worden uitgereikt aan een persoon die zich, op welke manier dan ook, verdienstelijk heeft gemaakt voor de sport in het algemeen en in het bijzonder voor de sport in onze gemeente.

Wij, de organisator en de sportjury, doen een dringend beroep op uw medewerking om te komen tot een verantwoorde lijst van genomineerden in de verschillende categorieën. Net als in voorgaande jaren, willen wij graag lijsten kunnen opstellen van vijf genomineerden per categorie. De jury zal uit deze genomineerden de winnaars van elke categorie kiezen.

Wij vragen u daarom namen te noemen met daaraan gekoppeld de prestaties of uw motivatie om de betrokken sport(st)er, talent, ploeg of vrijwilliger, woonachtig in de gemeente Emmen in aanmerking te laten komen. Op bijgaand formulier verzoeken wij u de gegevens te noteren. Daarbij mag het gaan om meerdere kandidaten in één categorie
en meerdere kandidaten in verschillende categorieën.

Indien u van mening bent dat ook kandidaten buiten uw eigen vereniging in aanmerking zouden moeten komen, mag u ook die kandidaten zeker aanmelden. Een kundige jury bepaalt uiteindelijk welke genomineerden op het sportgala in Hampshire Hotel Emmen in de spotlights zullen staan.

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend bijgaand formulier uit te printen en dee vóór 20 december 2018 ingevuld terug te sturen naar:
Stichting Sportverkiezing Gemeente Emmen p/a Dordsestraat 53, 7822 JP, Emmen
U kunt de nominaties ook via de mail opsturen naar: info@benniewolbers.nl

Vriendelijke groet,
Henk Kuhl voorzitter jury
Bennie Wolbers, organisatie

FORMULIER VOOR AANMELDEN NOMINATIES SPORTVERKIEZING EMMEN

Categorie “Sportvrouw”
Naam: ……………… Plaats:……………………Telefoon:……………......Email:……………...
Motivatie:…………………………………………………………………………………..….................
…………………………………………………………………………………………….…........................
…………………………………………………………………………………………………......................

Categorie “Sportman”
Naam: ……………… Plaats:……………………Telefoon:……………Email:…………….........
Motivatie:…………………………………………………………………………………..….................
…………………………………………………………………………………………….…........................
………………………………………………………………………………………………….......................

Categorie “Sporttalent”
Naam: ……………… Plaats:……………………Telefoon:……….....……Email:…………….......
Motivatie:…………………………………………………………………………….................……..…..
…………………………………………………………………………………………….….........................
…………………………………………………………………………………………………........................

Categorie “sportvrijwilliger”
Naam: ……………… Plaats:……………………Telefoon:……………Email:……………............
Motivatie:…………………………………………………………………………………..…....................
…………………………………………………………………………………………….…...........................

.......................…………………………………………………………………………………………….…….

Categorie “Sportploeg”
Naam: ……………… Plaats:……………………Telefoon:………...……Email:…….....………....
Motivatie:…………………………………………………………………………………..…....................
…………………………………………………………………………………………….…...........................
………………………………………………………………………………………………….........................

NB”ATTENTIE!!!
Wilt u zo goed mogelijk de prestaties van de sporter noteren. Denk ook aan volledig ingevulde naam, adres, telefoon en/of email

Dit formulier is ingevuld door vereniging/bestuurder: ……………………..………….………

Ik/wij zijn ook te bereiken via het emailadres:…………………………………................……

Ik/wij zijn voor nadere toelichting ook telefonisch bereikbaar:………..…………....….…

18e Sportverkiezing Gemeente Emmen
26 januari 2019 Fletcher Hotel Emmen
Organisatie Stichting Sportverkiezing Gemeente Emmen in samenwerking met Sport Pers Bureau Emmen .

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda