Concept-lijst PVD Emmen nieuwe gezichten en oude bekenden

EMMEN – Het bestuur van de Partij van de Arbeid in Emmen heeft de concept-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 gepresenteerd aan de leden. De sociaal-democraten willen de verkiezingen ingaan met een zeer gevarieerde lijst waarin ervaring, nieuwe gezichten en oude bekenden elkaar afwisselen.


Voorzitter Aline Pruntel van de kandidaatstellingscommissie is zeer tevreden over de lijst: ”We zijn erin geslaagd een prachtige mix van kwaliteiten, ervaring en talent samen te stellen. De spreiding over dorpen en wijken is uitstekend en vanzelfsprekend kent onze lijst de verhouding man-vrouw zoals die van ons mag verwachten.”

Dat Raymond Wanders lijsttrekker is, was al eerder bekendgemaakt. Hij wordt op de conceptlijst gevolgd door Bouke Arends, Anita Louwes en Guido Rink. De laatste twee maken ook nu al deel uit van de gemeenteraad. Op de vijfde plek staat de eerste nieuwkomer: Reyhan Horasan. Zij heeft eerder politieke ervaring opgedaan in Provinciale Staten, maar wil nu graag aan de slag als gemeenteraadslid. Verderop in de lijst treft men bijvoorbeeld Henk Boers aan. Het voormalig raadslid uit Klazienaveen wil graag terug in de raad.

Ook lijsttrekker Raymond Wanders is zeer tevreden met de conceptlijst. “Ik zie vrijwel over de gehele lijst allemaal uitstekende kandidaten om de ideeën van de PvdA uit te dragen. Ik zie de mogelijkheden voor een fractie waarin alle inwoners van Emmen zich vertegenwoordigd mogen voelen.”

!

!

-1-

Raymond Wanders

47 jaar

Emmermeer

Oude Roswinkelerweg 27 7822 AB Emmen

raymond@wanders.nl

Raymond is vanaf 2010 fractievoorzitter. Hij heeft de afgelopen vier jaren het fractievoorzitterschap met verve vervuld. Hij heeft op duidelijke wijze de standpunten van onze partij gepresenteerd en op een heldere, overtuigende wijze het debat gevoerd. Wij verwachten van hem dat hij de partij in de raad de komende vier

jaren met nieuw elan vanuit een duidelijk PvdA-profiel leidt. Daarom staat hij op 1 als lijsttrekker.

Opleiding: GSG/VWO, Hogeschool Praehep, SPD- Bedrijfsadministratie, Academie voor Management. Werkzaam als hoofd bedrijfsvoering bij een scholengemeenschap. Daarnaast al jaren actief als jeugdleider en jeugdtrainer bij een voetbalvereniging.

!

!

-2-

Bouke Arends

51 jaar

Centrum Emmen

!

Klepel 372

7811 KX Emmen

06 51066977

b.arends@emmen.nl

Bouke is in 1987 voor het eerst lid geworden van de gemeenteraad .Na een korte onderbreking tussen 1992 en1995 is hij tot 2010 lid geweest van de gemeenteraad. Van 2002 tot 2010 was hij fractievoorzitter. Sinds

2010 is hij wethouder. Hij is penningmeester en landelijk bestuurslid van de PvdA geweest. Sinds 2017 is Bouke bestuurslid van het Centrum voor lokaal Bestuur. Bouke heeft in de huidige bestuursperiode de portefeuille ,Economie en Sport,. In economische moeilijke tijden kwam hij met innovatieve projecten om de economische structuur te versterken, mensen aan het werk helpen en vocht voor het behoud van

arbeidsplaatsen. Bouke is deze periode bijna een jaar loco-bergemeester geweest en hij heeft laten zien dat hij zijn rug meer dan recht kan houden. Hij is een consistente bestuurder waarop de PvdA altijd kan rekenen en een constante factor in het bestuur van onze gemeente

Opleiding: MAVO, HAVO, MEAO, HEAO bedrijfseconomie, HOFAM, Master of Public Management.

!

!

-3-

Anita Louwes- Linnemann

42 jaar

Zwartemeer

!

Zuidervaart WZ. 7

7894 EN Zwartemeer

06 201750 / 391211

Anita12louwes@hotmail.com

Anita is vanaf 2006 raadslid en vanaf 2014 vice-voorzitter van de fractie. Zij heeft de afgelopen periode uitstekend in de fractie gefunctioneerd. Zij vertolkte op een voorbeeldige wijze het sociale gezicht van de partij. Daarbij is zij helder en duidelijk in haar communicatie sterk in het debat en kan zij de standpunten van de PvdA goed onderbouwen en verwoorden. Samen met Raymond, zal zij evenals de overige fractieleden het politieke profiel voor de komende vier jaren inhoud en vorm gaan geven.

Opleiding: MAVO, HAVO, HBO-P&O, Post HBO Financiële Dienstverlening. Werkzaam o.a. als HR-Manager,.

!

!

-4-

Guido Rink

36 jaar

Emmer-Compascuum

!

Acacialaan 107

7881 RR

Emmer-Compascuum

06 51176535 guidorink@live.nl

Guido is een jonge nieuwkomer in de afgelopen fractie, juni 2016. Als topsporter heeft hij zijn ambitie naar fractie en raad meegenomen. Hij heeft in de afgelopen periode laten zien over talent voor het politieke ambacht te beschikken. Dat zich de komende jaren verder moet bewijzen. Wij zijn benieuwd hoe ver zijn 'polsstok' zal reiken. Hij kan goed omgaan met weerstand en ook verbaal staat hij zijn mannetje. Vanuit zijn beroep is hij betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en werk; is goed op de hoogte van de stand van zaken op de arbeidsmarkt in de regio Emmen. Zijn voorkeuren liggen op de beleidsgebieden onderwijs, arbeid en sport, alsmede wonen en ruimte.

Opleiding: HAVO, HBO-Leraar Voortgezet Onderwijs . Werkzaam als Programmamanager bij een commerciële organisatie. Als vrijwilliger is hij voorzitter van KWF gem. Emmen.

Lijst van PvdA kandidaten voor de verkiezingen Gemeenteraad Emmen, periode 2018-2022 !

-5-

Reyhan Horasan

44 jaar

Rietlanden

Sternenveld 6

7827 TK Emmen 06 15 90 03 79 rhorasan@hotmail.com

Reyhan is de 1e nieuwkomer op de lijst. Als het over de politiek gaat ontpopt zij zich in het gesprek als activiste en wil zij als fractielid naast de burgers staan en met hen tot mogelijke oplossingen komen. Altijd met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheid. In de transitie van de jeugdzorg ziet zij ook een grote uitdaging. Ryan is leergierig, breed georiënteerd en kan niet stil zitten. Zij zal in de fractie vanuit de activistische inslag functioneren en voor de sociale kant van onze samenleving breed inzetbaar zijn.

!

Opleiding: HAVO, SAW MBO 4, HBO Publiek Recht, gestart 2015. Werkzaam als woonbegeleider en programmabegeleider bij het COA. Was van 2011-2015 statenlid met de portefeuille Bestuur en Financiën, woordvoerder Jeugdzorg, jeugdwerkloosheid en onderwijs. Bestuurslid van de afdeling 2009-2010.

!

!

-6-

Gert Horstman

59 jaar

Angelslo

!

Haselackers 75

7824 LL Emmen

06 13 19 37 87

Ghorstman58@home.nl

De sociaal zeer bewogen en betrokken Gert is sinds 2002 raadslid en brengt hele specifieke en voor de fractie onontbeerlijke kwaliteiten mee. Gert is een verbinder, zowel binnen als buiten de fractie. Bijvoorbeeld ook in zijn rol als vice-voorzitter van de raad en voorzitter van het presidium. Vanuit zijn kennis en ervaring en haarfijn politiek gevoel ondersteunt hij collega fractiegenoten, maar ook daar buiten. Iedere sterke fractie heeft een ‘Gert’ nodig.

Opleiding: LDS, middenstandsdiploma, MEAO. Is werknemersvertegenwoordiger bij de Kamer van Koophandel Drenthe. Consulent bij Uitzendbureau Jobs for all.

!

!

-7-

Henk Sulmann

55 jaar

Barger-Oosterveld

!

De Bargies 23

7826 HZ Emmen 06 20 49 01 82 henksulmann@ziggo.nl

Henk is van 2006-2010 raadslid geweest, is thans steunfractielid. Henk is een man van tactiek en strategie en zowel in als buiten de vergaderingen. Kan goed de gevoelens van mensen verwoorden. Hij heeft een groot netwerk in het bedrijfsleven en de vakbond. Voor ontwikkeling van de regio/werkgelegenheid dient het bedrijfsleven de meerwaarde van het onderwijs te erkennen (en tot samenwerking over te gaan), aldus Henk. Hij heeft affiniteit met economie en onderwijs, alsmede wonen en ruimte. De sociale kant vindt hij ook belangrijk. Opleiding: MBO-procestechniek, HBO Personeelsmanagement, Leadership programma, cursussen binnen FNV-verband, secretaris Centrale Kadergroep FNV Bondgenoten. Werkzaam als hoofd Analytisch en textiellaboratorium Teijin en Henk heeft als voormalig voorzitter OR van Teijin veel kennis en expertise opgedaan.

!

!

-8-

Jeroen Mulder

47 jaar

Bargeres

!

Druwerbrink 256

7812 TN Emmen

&l

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda