Nieuwe website Bedrocks live

EMMEN - Onlangs was de najaarsvergadering van de Bedrocks Emmen. Tijdens deze vergadering van de plaatselijke Soft- en Honkbalvereniging werd naast de gebruikelijke zaken ook de nieuwe www.bedrocks.nl gepresenteerd. De website richt zich vooral op belangstellenden in de sport en in de vereniging.

De website is eenvoudig te benaderen via computers en mobiele telefoons. Er is door veel mensen aan gewerkt maar Kevin Vording, speler van het eerste team, heeft het voortouw genomen. De leden waren enthousiast over de nieuwe site en hopelijk zijn bezoekers dat ook . Kevin Vording is extra in het zonnetje gezet voor het verrichtte werk.

Bestuur
Ook het bestuur is deels vernieuwd. Erik Eilering heeft besloten in verband met zijn werk dat hij niet langer kon deelnemen aan het bestuur. Hij is bedankt voor zijn inzet. Gelukkig waren Marco Mast en Gerhard van den Hoek bereid om het bestuur te versterken. Zij zijn unaniem gekozen. Tot slot zijn een aantal vrijwilligers die om uiteenlopende redenen een stapje terug doen bedankt met bloemen en applaus. Het betrof Kelly Hartman (vertrek naar buitenland), BartJan van der Toom en Christina Haak (beide i.v.m. familieomstandigheden) . Voor de vereniging vormt hun vertrek een uitdaging.
Foto’s Bert Springer

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda