Succesvolle Schakelpropedeuse krijgt vervolg

HOOGEVEEN ? De Schakelpropedeuse ? een onderwijsproject van het Roelof van Echten College, Alfa-college en Stenden hogeschool ? heeft zich goed ontwikkeld en krijgt de tweede helft van de ??n miljoen euro tellende subsidie toegekend. Dat is de conclusie van een onderzoekscommissie van het Platform Beroepsonderwijs die een tussenevaluatie heeft uitgevoerd.

 ‘Miljoenen voor Schakelpropedeuse in Hoogeveen’, zo kopten verschillende kranten in april 2008. Twee jaar later zijn verschillende onderwijsroutes ontwikkeld die de aansluiting tussen het voortgezet en vervolgonderwijs moeten verbeteren, zo blijkt uit het onderzoek. Zo kunnen leerlingen van de theoretische leerlijn van het vmbo, met economie als studierichting, twee jaar tijdwinst boeken via een versnelde route naar het hbo.

Tijdwinst
Een vergelijkbaar traject is ontwikkeld voor ICT-opleidingen. Vmbo’ers krijgen in de laatste twee jaar van het voortgezet onderwijs al lesstof voor mbo-opleidingen. Hierdoor kunnen ze op het Alfa-college hun studie met gemiddeld één jaar inkorten. Daarnaast is een aanvullend lesprogramma mogelijk, waarmee ze zich extra voorbereiden op het hbo. Ook dit kan nog eens een jaar tijdwinst opleveren. Mbo-studenten economie en ICT volgden dit jaar voor het eerst modules van het hbo. Komend cursusjaar zal dit mogelijk zijn vanaf het eerste jaar van hun studie.

Aansluiting hbo
Voor leerlingen op de havo is ook een route ontwikkeld naar het hbo. In het vierde leerjaar volgen zij een programma dat hen beter voorbereidt op het vervolg van hun loopbaan. In het nieuwe cursusjaar kunnen zij in het examenjaar zelfs al studiepunten halen voor hun propedeuse.

De onderzoekscommissie oordeelt verder positief over de inzet en betrokkenheid van alle partners. De commissie vindt het waardevol dat er zichtbare resultaten zijn geboekt op het gebied van de aansluiting van voortgezet onderwijs naar mbo en hbo. Daarnaast viel het op dat het draagvlak en de motivatie bij docenten erg hoog is. Ook leerlingen oordelen positief over de Schakelpropedeuse.

Succesvolle samenwerking
Naast de tijdwinst levert de Schakelpropedeuse vooral ook een kwaliteitsverbetering op, weet Marisa Grotens, projectleider Schakelpropedeuse. “Voorheen hadden we als scholen nauwelijks contact met elkaar. Nu werken we goed samen. We wisselen docenten en lesmodules uit, waardoor we ons onderwijs goed op elkaar af kunnen stemmen. Daarnaast besteden we in een vroeg stadium aandacht aan beroepsoriëntatie. Dat zorgt ervoor dat de jongeren een goed beeld hebben van de vervolgopleiding en over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om de overstap te maken.”

Op termijn moet dit uitval tegengaan en voorkomen dat leerlingen veelvuldig van opleiding veranderen omdat ze een onjuiste keuze gemaakt hebben. “Maar ook de overgang naar de arbeidsmarkt wordt verbeterd”, zegt Grotens. “Door de samenwerking met Recron krijgen we een beter beeld wat de arbeidsmarkt vraagt van afgestudeerde werknemers in de recreatiesector.” 

Over  Stenden
Stenden heeft ongeveer 1000 medewerkers en er studeren circa 11.000 studenten, waarvan 2900 internationale studenten van 90 verschillende nationaliteiten. Er zijn vestigingen in Leeuwarden (hoofdvestiging), Emmen, Groningen, Meppel, Assen, Doha (Qatar), Bangkok (Thailand), Port Alfred (Zuid-Afrika), en Bali (Indonesië) met ieder hun eigen opleidingenaanbod.

De ‘Grand Tour’ biedt studenten de mogelijkheid om een deel van hun studie of hun stage te volgen op de locaties in het buitenland. Hiermee wordt inkleuring gegeven aan het onderwijsconcept  ‘Wereldwijs Onderwijs’ waarbij de studenten worden gestimuleerd om open te staan voor internationale ontwikkelingen en een internationale omgeving.  

Het aanbod aan opleidingen bestaat uit 3 associate degrees, 21 bacheloropleidingen en 5 master opleidingen in de domeinen Service Management, Educatie, Zorg, Economie en Techniek. Stenden heeft 13 lectoraten die mede door middel van toegepast onderzoek zorgdragen voor verbinding tussen opleidingen en werkveld. 

Roelof van Echten College
Het Roelof van Echten College is een christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in Hoogeveen. Leerlingen volgen onderwijs op alle niveaus: van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Het onderwijs is zo ingericht dat gewerkt wordt aan een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind. Of een kind nu meer intellectuele uitdaging nodig heeft of juist extra begeleiding, de school biedt passend onderwijs dat aansluit bij de interesses en mogelijkheden van de individuele leerling. Het college biedt verschillende leerlijnen die nauw op elkaar aansluiten en die de leerling voorbereiden op een succesvolle overgang naar de arbeidsmarkt, mbo, hbo of universiteit.

Over Alfa-college
Het Alfa-college is het christelijk Regionaal Opleidingencentrum (ROC) voor Noord- en Oost-Nederland. Bijna 13.000 jongeren en volwassenen volgen bij het Alfa-college een opleiding. Zo’n 1.100 medewerkers zorgen iedere dag voor onderwijs waarmee deelnemers later volop kansen hebben in hun werkzame leven en waarmee volwassenen hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. De opleidingslocaties zijn gevestigd in Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Assen, Emmen en Leek.

Het Alfa-college biedt mbo-opleidingen aan op het gebied van zorg, welzijn, economie, dienstverlening, techniek, ict en sport en bewegen. Daarnaast verzorgt het Alfa-college cursussen voor volwassenen, bedrijfsopleidingen, EVC-trajecten en dagopleidingen voortgezet onderwijs.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda