Convenant zelfstandig wonen in Zuidoost-Drenthe

EMMEN - Van beschermd wonen naar beschermd thuis. 11 zorgaanbieders, 3 woningcorporaties en de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn hebben een convenant getekend voor het begeleiden van kwetsbare personen naar zelfstandig wonen. Dit convenant is van toepassing op personen die uitstromen uit beschermd wonen, maatschappelijke opvang of uit de vrouwenopvang.

Voor deze kwetsbare groep ligt een opgave in de samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en zorgpartijen. Het convenant is gericht op de juiste en passende begeleiding van de mensen die het betreft. Dit zijn mensen voor wie zelfstandig wonen niet meer vanzelfsprekend was, vanwege het leven dat tegen heeft gezeten door bijvoorbeeld psychiatrische problematiek, dakloosheid, huiselijk geweld, verslaving of schulden.

Sociale inclusie
Omdat iedere zorgvraag uniek is en een andere aanpak vereist, dient er goed gekeken te worden naar een vorm die aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van de inwoner. Dit convenant vormt een basis voor de samenwerking tussen de partijen. Met dit convenant werken we samen aan het vormgeven van een inclusieve samenleving. Dat wil zeggen dat iedereen naar vermogen mee kan doen.

Wethouder Guido Rink namens de 3 gemeenten:
We gaan graag samen met de persoon die uitstroomt uit een woonvoorziening werken aan herstel en het vergroten van de mogelijkheden om deel te nemen aan de maatschappij. Om uiteindelijk weer zelfstandig te gaan wonen. Daarbij is het van belang om goede ondersteuning in de eigen omgeving te bieden. Om dit te doen is een lokaal samenspel nodig van betrokken partners in het veld. In de afgelopen anderhalf jaar is al goed samengewerkt tussen deze partijen en dat heeft geleid tot 85 personen die zelfstandig zijn gaan wonen en daarin worden begeleid.

Betrokken partijen
Gemeenten: Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn.
Woningcorporaties: Domesta, Lefier en Woonservice.
Zorgaanbieders: Cosis, Leger des Heils, Verslavingszorg Noord-Nederland, De Buinerhof, Zorgonderneming Eigen Pad, Zorggroep Scilla Andante, ADHD Noord, Wender, Treant Zorggroep, Direction Zorg bv en Soozijn bv.

Wethouder Guido Rink (4e van rechts)en bestuurders van woningcorporaties en zorgaanbieders met het zojuist ondertekende convenant.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda