JAR MM BLIJ MET ACTIE COLLEGE OVER SCHULDENPREVENTIE BIJ JONGEREN

EMMEN - De Jongeren Adviesraad Emmen (JAR MM) is blij met de uitleg en toegezegde actie van het college van burgemeester en wethouders m.b.t. schuldenpreventie bij jongeren tijdens de raadscommissie Samenleving van dinsdag 6 juni jl. De Partij van de Arbeid had haar motie van 30 juni 2016 over schuldenpreventie opnieuw op de agenda gezet. De JAR MM ziet dat er problemen zijn bij jongeren wat betreft schulden en vindt het terecht dat de politiek aandacht besteed aan dit onderwerp. Te vaak komen jongeren in de knel.

Eerder deze maand was de JAR MM bezig met een advies over schuldenpreventie. Maar na de reactie van wethouder Bos tijdens de raadscommissie, zijn de jongeren blij met de acties die door het college worden ondernomen en de boodschap dat het belang van schuldenpreventie erkend wordt. De gemeente zou met verschillende scholen spreken over voorlichting. De JAR MM is blij dat in 2017 voor het eerst alle middelbare scholen hun medewerking verlenen aan het voorlichtingsprogramma de ‘Week van het Geld’.

De JAR MM wijst er wel op dat voorlichting op latere leeftijd wellicht meer doeltreffend is. In de motie verwijst de PvdA naar onderzoek van het Nibud, waaruit blijkt dat de leeftijd van 15 tot 17 jaar, het beste moment is om jongeren uit te leggen hoe zij met geld om moeten gaan. De JAR MM vindt het ook van belang om de ouders hierbij te betrekken. Bovendien is het goed mogelijk dat leerlingen van die leeftijd al een Mbo opleiding volgen. De JAR MM is daarom van mening dat niet alleen voortgezet onderwijsscholen, maar ook het mbo betrokken moet worden bij voorlichting.
De JAR MM is blij dat de wethouder heeft aangegeven ook in gesprek te gaan met de mbo scholen. De Jongeren Adviesraad zal de inspanningen de komende jaren nauwgezet volgen.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda