Geslaagde en opbeurende thema-avond lokaal FNV Midden-Drenthe.

BEILEN - Het gebeurt niet vaak dat een bekende journalist als Sander Heijne naar Midden-Drenthe komt. Op uitnodiging van Lokaal FNV Midden-Drenthe gaf hij op woensdag 19 september jl. in zaal Muller in Beilen, aan de hand van zijn boek Er zijn nog 17 miljoen wachtenden voor u, een lezing over de mislukte marktwerking in Nederland. Losjes schudde Heijne voorbeelden van misstanden uit de mouw vanuit de zorg, het spoor, de postbezorging, het onderwijs, het streekvervoer en kinderopvang.


De aanwezigen in de zaal, veelal werkzaam in de zorg sector, herkenden zich hierin volledig. Zij bevestigden dat zij een derde van hun werktijd bezig zijn met administratieve handelingen in plaats van echte zorgverlening.

Na de sombere constatering van de misstanden was het volgens Heijne de grote vraag wat daar dan aan gedaan kan worden. Hij is daar hoopvol over. In deze tijd van internet en sociale media kan je klein beginnen en binnen korte tijd grote groepen mobiliseren. Hij wees op 14 huisartsen die 75% van alle huisartsen achter zich kregen om 60 onnodige handelingen te schrappen. De leraren van PO In Actie begonnen slechts met hun drieën en kregen 60.000 collega’s naar het Zuiderpark.

Het was ook leuk om te horen dat Sander Heijne, naar aanleiding van het door hem geschreven boek, nu regelmatig door fractievoorzitters uit de tweede kamer -ook die van rechtse partijen - wordt uitgenodigd om de bevindingen uit zijn boek nader toe te lichten.

De voorbeelden die Sander gaf waren koren op de molen van Toon Wennekers, sectorhoofd FNV Zorg & Welzijn, die na de pauze aan het woord kwam. Hij gaf aan dat FNV redelijk succesvol is met deze manier van actievoeren, niet alleen bij PO in Actie, maar ook in de schoonmaak, de jeugdzorg en Zorg in Actie. Wennekers pleitte ervoor om bij deze acties niet alleen de werknemers te betrekken, maar ook de cliënten en de opdrachtgevers. Zij hebben immers net zo veel last van de centraal opgedragen marktwerking. In die zin gaf hij nog een opdracht mee aan Lokaal FNV Midden-Drenthe: zorg ervoor dat de gemeente langdurige WMO-contracten afsluit, want met éénjaarscontracten kunnen aanbieders nooit de benodigde vakbekwaamheid opbouwen.

In zijn dankwoord gaf Lokaal FNV Midden-Drenthe voorzitter Peter Spijkerman aan deze aanbeveling ter harte te zullen nemen. Hij sloot de thema-avond af met de opbeurende vaststelling dat de marktwerking weliswaar is mislukt, maar dat nog veel bereikt kan worden als alle betrokkenen de handen ineenslaan.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda