Forum voor Democratie: stelt schriftelijke vragen over "Consequenties financiële chaos door Wildlands"

EMMEN - Op 22 juni heeft de fractie Forum voor Democratie vragen gesteld over de financiële consequenties voor zowel de Provincie Drenthe als de WMD van de situatie bij Wildlands .De afgelopen jaren is er door diverse overheidsorganisaties op grote schaal zeer speculatief gehandeld met tientallen miljoenen aan overheidsgelden.


De verwevenheid die daarin is ontstaan, heeft tot gevolg dat het verlies van bijna 12 miljoen euro de komende jaren gaat leiden tot een verhoging van de waterprijs met 50%. Forum voor Democratie wil derhalve meer informatie hebben over de wijze waarop door de WMD is besloten om een pand van 9,8 miljoen af te waarderen tot de helft. Daarbij is het van belang te weten hoe de provincie als aandeelhouder akkoord is gegaan met deze handelwijze.

Daarnaast wil Forum voor Democratie weten hoeveel geld er door de provincie totaal is geïnvesteerd in de vorm van leningen, subsidies of op andere wijze. Forum wil bovendien weten of de leningen worden terugbetaald binnen de gestelde eisen.

Als laatste wil Forum voor Democratie weten of er voormalig bestuurders van de gemeente Emmen als aandeelhouder in de besluitvorming met betrekking tot het handelen van de WMD een stem hebben gehad en wat zij hebben gesteld.
Kortom, Forum voor Democratie is tegen deze hoog speculatieve wijze van omgaan met overheidsgelden, waarbij partijen door vele deskundigen zijn gewaarschuwd maar toch doorzetten en wil daarom alles weten over de gevolgen hiervan voor de Provincie Drenthe.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda