Jans Brands, oprichter van Museum Collectie Brands overleden

NIEUW DORDRECHT - Diep bedroefd zijn wij door het overlijden van Jans Brands, grondlegger van Museum Collectie Brands te Nieuw-Dordrecht. Afgelopen nacht is Jans op de respectabele leeftijd van 86 jaar uit het leven weggegleden. Jans laat een omvangrijke en unieke verzameling na, want Jans bezat het wonderlijke talent voor verzamelen.


Jans zal ontzettend gemist worden. Met tomeloze inzet zullen de stichtingen Behoud van de Culturele en Historische Collectie Brands en Nieuw-Dordrecht Historisch en Cultureel Brands gesteund door vele enthousiaste medewerkers zich voor Jans’ levenswerk en het museum blijven inzetten.

Het museum is vanaf heden tot nader order gesloten. Op onze website, www.collectie-brands.nl, zal te zijner tijd nadere informatie worden gecommuniceerd. Alle geplande activiteiten komen te vervallen, met uitzondering van de Woodstock tentoonstelling in het Rensenpark in Emmen. De opening van de Woodstock tentoonstelling van vrijdag 28 juni in het Rensenpark zal enigszins versoberd worden.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda