Bijzondere huisvesting Paradijsvogels aan Schietbaanweg

EMMEN - De gemeente Emmen is bezig met de aankoop van een kavel met woning aan de Schietbaanweg 15 in Emmen. Deze locatie is bedoeld voor de huisvesting van een groep van circa acht mensen die langdurig dakloos zijn en een huisvestingsvraag hebben waar tot nu toe geen aanbod voor is. Dewy Leal, wethouder Maatschappelijke Opvang en Welzijn: “Iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd.


Ook deze groep die we Paradijsvogels noemen: kwetsbare mensen die langdurig dakloos zijn. Het lukt deze groep mensen niet om zelfstandig in de wijk te wonen. Ook in organisaties voor maatschappelijke opvang lopen zij vast. Zij hebben een prikkelarme omgeving nodig met begeleiding en toezicht. Om deze mensen te helpen, moeten we alternatieve oplossingen vinden.

Dat doen we nu in nauwe samenwerking met woningcorporatie Domesta, het Leger des Heils en Verslavingszorg Noord Nederland. Samen willen wij deze groep mensen een plek geven waar zij zichzelf kunnen zijn en zo beter in staat zijn om te herstellen van hun jarenlange dakloosheid. Dit past in de visie Herstel begint met een (t)huis en de brede aanpak dak- en thuisloosheid door het ministerie van VWS.

Locatie Schietbaanweg
Voor de huisvesting van de Paradijsvogels gelden enkele belangrijke criteria: aan de rand van Emmen, voldoende afstand tot omwonenden, op loopafstand van voorzieningen en goed bereisbaar voor alle betrokken hulpverleners en organisaties. De locatie aan de Schietbaanweg voldoet aan deze criteria en is daardoor bijzonder geschikt voor de huisvesting van deze groep mensen. De afstand tot de directe omwonenden aan de Westenesch is enkele honderden meters en de N381 vormt een duidelijke scheiding tussen Westenesch en de locatie. Daarbij ligt de kavel aan een weg met nauwelijks verkeer en is het gebied omzoomd door bomen en struiken. Door de afstand, de scheiding en de afgelegen ligging is de verwachting dat de omgeving weinig merkt van de nieuwe woonvoorziening.

Begeleiding en toezicht
Zodra de locatie is ingericht en de mensens hun intrek hebben genomen, is er dagelijks begeleiding en toezicht

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda