Vraag naar transportpersoneel blijft groot ondanks tegenwind sector

ASSEN - In februari nam het aantal WW-uitkeringen in Drenthe toe, voor de vijfde maand op rij. Ook de sector vervoer en logistiek laat de laatste tijd een stijging van de WW zien. De sector heeft te maken met economische tegenwind. Toch blijven er veel baankansen, onder andere voor vrachtwagenchauffeurs. Vergrijzing zorgt voor een aanhoudende personeelsvraag.

Bron: UWV

Toename WW-uitkeringen in Drenthe

Eind februari ontvingen 5.198 inwoners van de provincie Drenthe een WW-uitkering. Dat is 2,0% van de Drentse beroepsbevolking. In februari nam het aantal WW-uitkeringen in Drenthe toe met 3,2% (161 uitkeringen). Ook landelijk nam het aantal WW-uitkeringen toe in de afgelopen maand. Met een toename van 4,0% was de landelijke stijging van de WW iets sterker dan die in Drenthe.

Iets meer WW vanuit vervoer en logistiek

De sector vervoer en logistiek laat de laatste tijd een toename van de WW zien. In Drenthe nam in het afgelopen jaar het aantal WW-uitkeringen in deze sector toe met 11%. Het aantal WW’ers groeide vooral onder vrachtwagenchauffeurs.

Minder vraag naar transport, maar aantal vacatures blijft hoog

De sector vervoer en logistiek staat onder druk. Dit komt door een afnemende vraag bij opdrachtgevers bijvoorbeeld in de bouw en industrie. Daarnaast hebben internationale ontwikkelingen, zoals de sancties op Rusland, invloed op de goederenstroom. Toch blijft de vraag naar personeel groot. In de provincie Drenthe stonden eind 2023 zo’n 650 vacatures open voor transport- en logistieke beroepen. De meeste vraag was naar laders, lossers, transportplanners en logistiek medewerkers. Ruim de helft van de vacatures in de sector was moeilijk vervulbaar, blijkt uit het UWV Werkgeversonderzoek. Sinds begin 2021 heeft de sector te maken met een krappe tot zeer krappe arbeidsmarkt. Deze krapte speelt in het derde kwartaal van 2023 in alle arbeidsmarktregio’s. Ruim de helft van de vacatures in de sector was moeilijk vervulbaar.

Spanningsindicator transport & logistieke beroepen, 3e kwartaal 2023

Bron: UWV

Door vergrijzingsgolf veel vervangingsvraag

Vergrijzing speelt een belangrijke rol in de krappe arbeidsmarkt. De gemiddelde leeftijd binnen vervoer en logistiek verschilt sterk per beroepsgroep. Maar liefst de helft van de buschauffeurs is 55 jaar of ouder. Bij vrachtwagenchauffeurs is dit 4 op de 10. Vervoer en logistiek behoort in Drenthe dan ook tot de top 3 van sectoren met het hoogste aandeel werknemers van 55 jaar of ouder. Veel van deze werknemers gaan binnen 12 jaar met pensioen, waardoor vacatures ontstaan om hen te vervangen.

Kansen voor werkzoekenden uit andere sectoren

De vergrijzing in vervoer en logistiek levert veel baankansen op voor werkzoekenden. Zij-instroom is een van de oplossingen om aan de personeelsvraag te kunnen voldoen. Bijna de helft van de mensen die aan het werk gaat in een transport- of logistiek beroep had daarvoor namelijk een ander soort beroep. Zij komen vooral uit de uitzendbranche, detailhandel, groothandel, landbouw en industrie. Erik Oosterveld, arbeidsmarktadviseur bij UWV: “Voor jongeren die nu kiezen voor een mbo-opleiding, zijn er goede baankansen na diplomering voor chauffeur wegvervoer, matroos binnenvaart of logistiek medewerker. Ook zijn er kansen voor mensen uit andere sectoren die bijvoorbeeld treinmachinist, transportplanner, vrachtwagenchauffeur of buschauffeur willen worden. Maar ook in beroepen zonder hoge opleidingseisen biedt de sector kansen. Zo zijn er beroepen waarin mensen met een opleidingsniveau vmbo of mbo-1 direct aan de slag kunnen, al dan niet na een korte training of het behalen van een certificaat. Denk bijvoorbeeld aan postbezorgers, heftruckchauffeurs, orderpickers en verhuizers.”

Lees meer in de UWV-publicatie Transport en logistiek in beeld.

Meer informatie over de arbeidsmarkt vindt u op Arbeidsmarktinformatie (werk.nl).

Vergelijkbaar beeld WW in Friesland en Groningen

In februari nam de WW toe in alle drie noordelijke provincies. Ook ten opzichte van vorig jaar is er overal in het Noorden sprake van een stijging van het aantal WW-uitkeringen.

  • UWV verstrekte eind februari in de provincie Groningen 6.228 WW-uitkeringen; 3,4% meer dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind februari 9,7% hoger dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in februari toe met 4,9% tot 6.903. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Friesland sprake van een stijging van 11,3%.

Toelichting

Over deze publicatie

  • In deze nieuwsflits wordt gebruik gemaakt van cijfers over de werkloosheidsuitkeringen (WW) van UWV. Dit is in lijn met het gezamenlijke landelijke persbericht van CBS en UWV. Het aantal WW-uitkeringen heeft betrekking op ontslagwerkloosheid. De WW-cijfers geven derhalve een goed beeld van de dynamiek op de arbeidsmarkt. In de bijlage treft u de WW-cijfers uitgesplitst naar de gemeenten voor de provincie.

WW-uitkeringen

  • UWV geeft op basis van de Werkloosheidswet (WW) een uitkering aan werknemers die buiten hun schuld hun baan zijn kwijtgeraakt. Het aantal WW-uitkeringen heeft betrekking op ontslagwerkloosheid. Het aantal WW-uitkeringen is exclusief werkloosheid als gevolg van betalingsonmacht bij faillissementen, werktijdverkorting en “onwerkbaar” weer. De belangrijkste redenen om een WW-uitkering te beëindigen zijn werkhervatting en het bereiken van de maximale uitkeringsduur.

WW-percentage

  • Het WW-percentage is het volume WW uitgedrukt als % van de beroepsbevolking. Deze WW-cijfers hebben betrekking op het aantal WW-uitkeringen, niet op het aantal personen. Het WW-percentage dient niet te worden verward met het werkloosheidspercentage (CBS). De cijfers zijn per 5 januari 2024 aangepast aan de CBS-publicatie van de beroepsbevolking volgens regio-indeling Besluit Werkgebieden 2024.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda