Wat vroggertied gewoon ‘het veld’ was

WEITEVEEN - Op 24 november 2017 zal het eerste exemplaar van het boek Weiteveen Wat vroggertied gewoon ‘het veld’ was door auteur Ben Schulte aan Robert Kleine, wethouder van onder andere cultuur in de gemeente Emmen, worden uitgereikt. Dit zal plaatsvinden in Oes Café, Veltmanlaan 15, 7765 AZ Weiteveen, tel. 0524 542199, aanvang 15.30 uur (begin programma: 16.00 uur; overhandiging eerste exemplaar 16.40 uur (voor programma zie bijlage 4).


In het boek Weiteveen Wat vroggertied gewoon ‘het veld’ was schrijft auteur Ben Schulte vanuit
zijn herinneringen over het leven van de vroegere bewoners van het Nieuw-Schoonebeekerveld, het
Schoonebeekerveld en het Amsterdamsche Veld: gezamenlijk vanaf 1954 Weiteveen. Ook vertelt
hij over personen die voor Weiteveen belangrijk zijn geweest in de politiek, het geloofsleven en in
vele andere opzichten.

Uit zijn boek blijkt dat Ben Schulte diep respect heeft voor de pioniers, land- en veenarbeiders en
voor alle mensen die vroeger in deze streek hebben geleefd. Arbeiders hadden afhankelijk van het
seizoen te maken met verschillende werkzaamheden. In de zomer verrichtten zij het zware werk
voor de veenbazen, in de herfst sloten zij zich aan bij de kanaalgravers. Gezinnen gingen direct na
de winter weer brandturf graven voor het komende jaar. In de lente werd de moestuin ingezaaid of
werden de aardappels gepoot. Vanaf de herfst tot begin maart vonden de jaarlijkse huisslachtingen
van varkens en rundvee plaats. Kortom, er was altijd werk te doen.

Het boek Weiteveen Wat vroggertied gewoon ‘het veld’ was telt 176 bladzijden en wordt uitgegeven
in het formaat 170 x 240 mm. Het omslag en het binnenwerk wordt in full-colour gedrukt. In
het boek is een groot aantal (full colour) afbeeldingen opgenomen. Gespecialiseerd in het uitgeven van historische en genealogische tijdschriften (Annen, Borger, Gieten, Odoorn/Exloo, Oosterhesselen, Roden, Westerbork, Zuidoost-Drenthe en Zweeloo), boeken en jubileumuitgaven.

Uitgeverij Drenthe
Pinksterbloem 42, 9411 CH Beilen rekening: NL 22 INGB 0001 3429 77 KvK Meppel nr. 04043866
tel. 0593-541848 of 00495932734530 (of: 06-50805953) e-mail: gjdijkstra@uitgeverijdrenthe.nl
www.uitgeverijdrenthe.nl @UitgeverijD

De verkoopprijs voor de boekhandel bedraagt €14,90. Het ISBN/EAN-nummer is: 978-90-75115-
93-2. De verkoopprijs van het boek is met opzet laag gehouden om de aanschaf van het boek voor
een zo breed mogelijk publiek mogelijk te maken.

Het verschijnen van het boek is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Prins Bernhard
Cultuurfonds Drenthe.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda