Jeugdtheaterschool Loods13 kan verder professionaliseren

EMMEN - Theaterschool Loods13 ontvangt dit jaar een subsidie van 100.000 euro voor professionalisering en bijzondere theaterproducties voor jongeren en in wijken en dorpen. Daarmee volgt de gemeente Emmen het besluit van de provincie Drenthe om Loods13 te subsidiëren, met de intentie om dit de komende vier jaar te doen.


Loods13 heeft haar toegevoegde waarde voor de cultuursector in Emmen bewezen. De theaterschool brengt bijzondere producties op de planken en vervult een belangrijke rol bij talentontwikkeling in Noord-Nederland. Zo maakt Loods13 producties met en voor jongeren die in hun kracht gezet moeten worden. Door jongeren met achterstanden mee te laten spelen in theaterproducties worden ze sociaal geactiveerd, groeit hun zelfbewustzijn en kunnen ze hun talenten beter ontwikkelen. De producties van Loods13 leggen op die manier een verbinding tussen cultuur en zorg, welzijn, opleiding en werk.

Ook maakt Loods13 producties samen met bewoners in wijken en dorpen in Emmen met een speciaal thema. Doel is bewoners te betrekken bij het thema. Hiervoor stelt de gemeente de subsidie beschikbaar. Eerder al stelde de provincie Drenthe 50.000 euro per jaar voor de komende vier jaar beschikbaar voor Loods13 op basis van de cultuurnota ‘De verbeelding van Drenthe’.

Sterke culturele infrastructuur
Het college van burgemeester en wethouders heeft de intentie uitgesproken om Loods13 de komende vier jaar te blijven ondersteunen. Daarmee krijgt Emmen een culturele kwaliteitsvoorziening die past bij een gemeente met een sterke culturele infrastructuur. Alleen door Loods13 een meerjarensubsidie te verstrekken, kan de theaterschool verder professionaliseren.

Breedtecultuur
De subsidie voor Loods13 wordt betaald uit de post Breedtecultuur. Bij de behandeling van de begroting in 2017 heeft de gemeenteraad een bedrag van 219.000 euro overgeheveld van het voormalige budget voor De Muzeval naar het Uitvoeringsprogramma Cultuur. Het college wil dit geld inzetten als cofinanciering om extra cultuursubsidies van de provincie, het Rijk, Europa of andere partijen binnen te halen. De subsidieverlening aan Loods13 loopt vooruit op de nieuwe cultuurnota Van Goede Grond die dit jaar verschijnt. In deze nota wordt het geld uit de post Breedtecultuur aangemerkt als co-financieringsgeld.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda