GEMEENTE EMMEN

AANLEG BRUG IN ZUIDERSLOOT WEITEVEEN VAN START

WEITEVEEN - Nog deze week start aannemer Oosterhuis met de bouw van een nieuwe verkeersbrug in de Zuidersloot in Weiteveen. Vooruitlopend daarop is alvast begonnen met de aanleg van een omleiding, waardoor het verkeer minimale hinder ondervindt. De omleiding zal met duidelijke borden worden aangegeven. De totale werkzaamheden zullen – ijs en weder dienende – iets minder dan 2 maanden in beslag nemen.
Reageer!

22 maart Boomfeestdag in Emmen

EMMEN - Op woensdag 22 maart 2017 vieren we de 60e editie van de Boomfeestdag. Het thema dit jaar is 'Bomen Verbinden'. Gemeente Emmen is dit jaar de gemeente waar de provinciale boomfeestdag gehouden wordt en staat hiermee provinciaal in de schijnwerpers. Gedeputeerde Henk Jumelet plant samen met Wethouder René van der Weide enkele bomen. U bent hierbij van harte welkom.
Reageer!

Vergunning voor zonnepark Oranjepoort

EMMEN - De gemeente Emmen heeft een vergunning verleend voor de ontwikkeling van het zonnepark Oranjepoort ter grootte van 37 hectare. Dit zijn ongeveer 74 voetbalvelden. De zonneakker is gelegen tussen de industrieterreinen Bargermeer-Zuid en
Reageer!

Waardering voor de mantelzorger

EMMEN - Het college heeft veel waardering voor de 4000 mantelzorgers die lang en actief zorg verlenen in de gemeente Emmen. Eén van de vormen van waardering is het mantelzorgcompliment. Deze week heeft het college het bedrag voor 2017 vastgesteld op 200 euro. Het is belangrijk dat mantelzorgers niet overbelast raken en dat zij weten waar ze moeten zijn voor ondersteuning. In samenspraak met mantelzorgers en betrokken organisaties zijn er eind 2016 afspraken gemaakt op welke wijze de gemeente de mantelzorgers het beste tegemoet kan komen. Een van de uitkomsten daarvan is het mantelzorgcompliment.
Reageer!

Burgemeester Van Oosterhout verwelkomd met nieuwe ambtsketen

EMMEN - Eric van Oosterhout is maandagavond 13 maart door lococommissaris van de Koning Henk Brink geïnstalleerd en beëdigd als burgemeester van de gemeente Emmen. Dit gebeurde onder grote belangstelling tijdens een bijzondere raadsvergadering. Locoburgemeester Bouke Arends verwelkomde hem met een nieuwe ambtsketen, gemaakt door de Emmense zilversmid Aafke Hof.
Reageer!

Plannen verbouwing Vijverkroost tijdelijk on hold

EMMEN - De gemeente Emmen heeft het plan om in de voormalige basisschool Vijverkroost in de wijk Angelslo vijf woningen te realiseren, tijdelijk on hold gezet. Deze woningen waren bedoeld voor grote gezinnen, zowel voor statushouders als voor andere woningzoekenden.
Reageer!

Bedrijven in Drenthe gaan samen aan de slag om werknemers duurzaam inzetbaar te houden Gezonde medewerkers houden perspectief op

ASSEN - Het Rijk heeft het project ‘Duurzame inzetbaarheid – Zo doen we dat in Drenthe’ goedgekeurd. Het project is tot stand gekomen in samenwerking met Drentse werkgevers, de gemeenten in de arbeidsmarktregio Drenthe, VNO-NCW Noord, FNV afdeling Noord, Parkmanagement Drenthe, CNV afdeling Noord en UWV en de provincie Drenthe. Doelstelling is om medewerkers in Drenthe duurzaam inzetbaar te houden. Het Rijk heeft hiervoor nu ruim 250.000 euro beschikbaar gesteld en de provincie Drenthe ruim 149.000 euro.
Reageer!

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda